• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Van tijd tot tijd wordt de kwestie van de seksuele opvoeding een zaak van bezorgdheid voor katholieke ouders, vooral als het gaat om programma's welke op scholen worden gebruikt. De beginselen die dit terrein beslaan, zijn bondig maar duidelijk uiteengezet in H. Paus Johannes Paulus II - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Familiaris Consortio
Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd
(22 november 1981)
. Het eerste van deze beginselen is de noodzaak te erkennen, dat seksuele opvoeding een grondrecht en -plicht van de ouders zelf is. Zij moeten worden geholpen om in toenemende mate doeltreffender te worden in het vervullen van deze taak. Andere vormingsinstanties hebben een belangrijke rol, maar altijd op een helpende manier, met de verschuldigde ondergeschiktheid aan de rechten van de ouders.

Vele ouders zullen ongetwijfeld zijn bemoedigd door de verwijzing in de herderlijke brief van de bisschoppen van Californië, A Call to Compassion, naar een absoluut wezenlijk aspect van heel deze kwestie: 'Het herwinnen van de deugd van kuisheid' - schreven zij - 'moet een van de dringendste noodzakelijkheden zijn van de hedendaagse samenleving'. Wij mogen er niet aan twijfelen dat de katholieke kerk in de Verenigde Staten, evenals elders, is geroepen zich grotelijks in te spannen om ouders te helpen hun kinderen de verheven waarde van de zichzelf gevende liefde te leren; jongeren hebben veel steun nodig om dit fundamentele aspect van hun menselijke en christelijke roeping te beleven.

Document

Naam: TOT DE BISSCHOPPEN VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA
Kleinseminarie van Onze Lieve Vrouw van de Engelen, Los Angeles
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 september 1987
Copyrights: © 1987, Archief van Kerken jrg 42, p. 915-943
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test