• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eerbiedwaardige broeders en welbeminde kinderen, nu wij onze stem laten gaan over de grote uitgestrektheid van zee en land om deel te nemen aan uw gebed van aanbidding en dankzegging, herinneren wij ons met ontroering de geïnspireerde woorden van de profeet van het Nieuwe Testament: "Groot en wonderbaar zijn Uw werken, o Heer en almachtige God....; wie zou U niet vrezen en Uw naam niet verheerlijken?" (Apoc. 15, 3) Op wonderbare wijze voorwaar is dit heelal voortgekomen uit de almachtige liefde van de Schepper; wonderbaar zijn de elementen, die Gods redelijke schepselen in staat stellen om tot Zijn verheerlijking hun stemmen te doen samenklinken, ondanks de ogenschijnlijke hinderpaal van tijd en ruimte.
Maar nog veel wonderbaarlijker is dat kostbaar bewijs van Christus' hoogste liefde voor de mens, dat in de enkele onvergetelijke dagen die achter ons liggen het middelpunt was van uw godsvrucht en uw studie. De eeuwige Zoon van God wilde onze broeder worden en daarom heeft Hij menselijk vlees en bloed aangenomen; datzelfde vlees en bloed laat Hij ons na om het voedsel van onze zielen te zijn, zodat wij Zijn broeders mogen worden, en, zijn wij broeders, dan ook mede-erfgenamen van God door Hem. Vgl. St. Johannes Chrysostomus In Joannem hom. 46, n.3; Migne PG t 59, col. 261

Document

Naam: TOT 9E NATIONAAL EUCHARISTISCH CONGRES IN ST. PAUL (MINNESOTA, VS)
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 26 juni 1941
Copyrights: © 1944, Ecclesia Docens - G&S 0145
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test