• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

In Secretariaat voor eenheid der Christenen
Directorium oecumenicum I
Directorium ter uitvoering van de beslissingen van het Tweede Vaticaans Concilie over oecumenische zaken (14 mei 1967)
van het directorium wordt aan het bisschoppelijk gezag een vrij ruime marge gelaten om vast te stellen, of de voor deze tamelijk zeldzame gevallen vereiste voorwaarden al of niet zijn vervuld. Wanneer dergelijke gevallen in een bepaald gebied nogal veelvuldig en volgens een vast patroon voorkomen, kan de bisschoppenconferentie ongetwijfeld bepaalde richtlijnen uitvaardigen. Maar meestentijds komt het aan de plaatselijke bisschop toe te beoordelen, hoe moet worden opgetreden. Want alleen hij zal in staat zijn alle omstandigheden van dat bepaalde geval in aanmerking te nemen en op passende manier de te volgen handelwijze te bepalen.

Behalve levensgevaar vermeldt het directorium nog twee andere voorbeelden, namelijk gevangenschap en vervolging; maar het spreekt tevens over 'andere, soortgelijke noodgevallen'. Deze gevallen blijven niet uitsluitend tot een toestand van onderdrukking en gevaar beperkt. Het kan namelijk ook gaan om Christenen die in ernstige geestelijke nood verkeren en hun eigen gemeenschap niet kunnen bereiken. Als voor- . beeld moge de diaspora gelden: in deze tijd van belangrijke migraties komt het vaker dan vroeger voor, dat niet-katholieke Christenen midden in katholieke streken her en der verspreid leven. Deze Christenen missen vaak de bijstand van een eigen gemeenschap of kunnen deze alleen ten koste van grote inspanning en moeite verkrijgen. Wanneer de overige in het directorium aangegeven voorwaarden zijn vervuld, kunnen deze gelovigen tot de eucharistische Communie worden toegelaten, maar het is de taak van de plaatselijke bisschop elk geval afzonderlijk te onderzoeken.

Paus PAULUS VI heeft deze pastorale instructie, samen met een schrijven dat de kardinaal-staatssecretaris op 25 mei 1972 aan de hierna te noemen kardinaal-voorzitter van het secretariaat heeft toegezonden, goedgekeurd en publicatie ervan opgedragen.

Gegeven te Rome, in het gebouw van het Secretariaat voor de bevordering van de eenheid der Christenen, 1 juni 1972.

Kard. JAN WILLEBRANDS,
voorzitter

br. Jérörne Hamer o.p.,
secretaris

Document

Naam: INSTRUCTIO DE PECULIARIBUS CASIBUS ADMITTENDI ALIOS CHRISTIANOS AD COMMUNIONEM EUCHARISTICAM IN ECCLESIA CATHOLICA
Instructie over toelating van de andere Christenen tot de Eucharistische Communie in de Katholieke Kerk
Soort: Secretariaat voor eenheid der Christenen
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 1 juni 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 nr 32 p. 704-711
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test