• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Eucharistie werkt eveneens uit, dat zij die haar ontvangen als wat ze volgens het geloof van de Kerk werkelijk is, namelijk het vlees en bloed van de Heer dat wordt gegeven als voedsel voor het eeuwig leven Vgl. Joh. 6, 54-58 , geestelijk worden gevoed. Want de Eucharistie is voor de gedoopten het geestelijk voedsel waardoor zij het leven van Christus zelf leven, inniger in Hem worden ingelijfd en grondiger deelnemen aan heel de economie van zijn heilsgeheim. 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem' (Joh. 6, 56).

  1. Als sacrament van een vollediger eenheid met Christus Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 5 en van vervolmaking van het geestelijk leven, is de Eucharistie daarom voor elke gelovige noodzakelijk, zoals de Heer zelf heeft gezegd: 'Als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u' (Joh. 6, 53). Degenen die dit genadeleven intens beleven, voelen een dringende behoefte aan dit geestelijk voedsel. De Kerk beveelt het dagelijks ontvangen van de Eucharistie trouwens aan.
  1. Aangezien de Eucharistie een geestelijk voedsel is, dat een inniger vereniging van de Christen met Jezus Christus tot stand brengt, vormt zij allerminst een middel tot bevrediging van louter individuele verlangens, hoe verheven die ook mogen zijn. Want de vereniging van de gelovigen met Christus, Hoofd van het mystieke lichaam, leidt tot vereniging van de gelovigen onderling. De apostel Paulus grondt de vereniging van alle gelovigen op de gemeenschappelijke deelneming aan het eucharistisch brood: 'Omdat het brood één is, vormen wij allen te zarnen één lichaam, want allen hebben wij deel aan het ene brood' (1 Kor. 10, 17). Met behulp van dit sacrament 'wordt de mens in Christus ingelijfd en met zijn leden verenigd'. Concilie van Florence, Decreet, Sessio VIII - 8e Sessie: Decreet voor de Armeniërs, Exsultate Deo - Decretum pro Armenis (22 nov 1439), 12. DH 1322 Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 73 a. 2, sed c: De hl. Thomas gebruikt dikwijls de uitdrukking 'sacrament van de kerkelijke eenheid' De Eucharistie bewerkt de eenheid van de Kerk; meer formeel gesproken brengt zij het mystieke lichaam tot stand, aangezien zij het werkelijke lichaam van Christus bevat. Door een veelvuldig ontvangen van de Eucharistie worden de gelovigen dus steeds meer in het lichaam van Christus ingelijfd en delen zij steeds meer in het geheim van zijn kerk.
  1. De geestelijke behoefte aan de Eucharistie betreft dus niet alleen de persoonlijke geestelijke groei, maar ook en op een daarmee zeer nauw verbonden wijze onze diepere inlijving in Christus' kerk, 'die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult' (Ef. 1, 23).

Document

Naam: INSTRUCTIO DE PECULIARIBUS CASIBUS ADMITTENDI ALIOS CHRISTIANOS AD COMMUNIONEM EUCHARISTICAM IN ECCLESIA CATHOLICA
Instructie over toelating van de andere Christenen tot de Eucharistische Communie in de Katholieke Kerk
Soort: Secretariaat voor eenheid der Christenen
Auteur: Johannes Kardinaal Willebrands
Datum: 1 juni 1972
Copyrights: © 1972, Archief van de Kerken jrg 27 nr 32 p. 704-711
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test