• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 12

§1. Het Bestuurscollege heeft, in overeenstemming met de statuten die de Ordinarius moet goedkeuren, de rechten en verantwoordelijkheden die door de Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zijn verleend aan het Consultorencollege en de Priesterraad.

§2. In aanvulling op deze verantwoordelijkheden heeft de Ordinarius toestemming van het Bestuurscollege nodig om:

  1. Een kandidaat toe te laten tot de priesterwijding
  2. Een personele parochie op te richten of op te heffen
  3. Een vormingshuis op te richten of op te heffen
  4. Een vormingsprogramma goed te keuren.

§3. De Ordinarius raadpleegt het Bestuurscollege ook a. a. met betrekking tot de pastorale activiteiten van het Ordinariaat en de principes die ten grondslag liggen aan de vorming van geestelijken.

§4. Het Bestuurscollege is stemgerechtigd

  1. Wanneer een terna van namen wordt gekozen die wordt voorgelegd aan de Heilige Stoel voor de benoeming van een Ordinarius;
  2. Wanneer wijzigingen in de Aanvullende Normen worden voorgesteld om aan de Heilige Stoel voor te leggen;
  3. Wanneer de statuten van het Bestuurscollege, de statuten van de Pastorale Raad en de Regel voor vormingshuizen worden geformuleerd.

§5. Het Bestuurscollege wordt samengesteld volgens de Statuten van het College. De helft van de leden wordt gekozen door de priesters van het Ordinariaat.

Zie ook:

Doorgehaald is vervallen na de audiëntie van 8 maart 2019 door Paus Franciscus van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en ondertekend door de prefect op 19 maart 2019.

Document

Naam: AANVULLENDE NORMEN BIJ DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE ANGLICANORUM COETIBUS
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 4 november 2009
Copyrights: © 2009, 2013, 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopig Engelstalige versie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test