• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 6

§1. Om kandidaten toe te kunnen laten tot de Wijding moet de Ordinarius instemming hebben van het Bestuurscollege. Met inachtneming van de Anglicaanse Kerkelijke traditie  en praktijk, kan de Ordinarius een verzoek tot de Heilige Vader richten tot toelating van getrouwde mannen tot het priesterschap in het Ordinariaat na een proces van onderscheiding, gebaseerd op objectieve criteria en de behoefte van het Ordinariaat. Deze objectieve criteria worden bepaald door de Ordinarius in samenspraak met de plaatselijke Bisschoppenconferentie en moeten zijn goedgekeurd door de Heilige Stoel.

§2. Zij die vroeger zijn gewijd in de Katholieke Kerk en vervolgens Anglicaan zijn geworden mogen het heilig ambt niet uitoefenen in het Ordinariaat. Anglicaanse geestelijken die in onregelmatige huwelijksomstandigheden verkeren mogen geen priester worden in het Ordinariaat.

§3. Presbyters die zijn geïncardineerd in het Ordinariaat ontvangen de noodzakelijke autorisaties van de Ordinarius.

Document

Naam: AANVULLENDE NORMEN BIJ DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE ANGLICANORUM COETIBUS
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 4 november 2009
Copyrights: © 2009, 2013, 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopig Engelstalige versie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test