• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Art. 11

§1. Een getrouwde voormalige Anglicaanse Bisschop komt in aanmerking om als Ordinarius te worden benoemd. In een dergelijk geval moet hij tot priester worden gewijd in de Katholieke Kerk en oefent dan pastorale en sacramentele verzorging uit binnen het Ordinariaat met volledige rechtsprekende bevoegdheid.

§2. Een voormalige Anglicaanse Bisschop die tot het Ordinariaat behoort kan gevraagd worden de Ordinarius te assisteren bij het bestuur van het Ordinariaat.

§3. Een voormalige Anglicaanse Bisschop die tot het Ordinariaat behoort kan worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergaderingen van de Bisschoppenconferentie van het desbetreffende gebied, met de status die gelijkwaardig is aan die van een gepensioneerde Bisschop.

§4. Een voormalige Anglicaanse Bisschop die tot het Ordinariaat behoort en die niet tot Bisschop is gewijd in de Katholieke Kerk kan toestemming vragen van de Heilige Stoel om de insignes van het Bisschoppelijk ambt te mogen gebruiken.

Zie ook:

Doorgehaald is vervallen na de audiëntie van 8 maart 2019 door Paus Franciscus van de prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer en ondertekend door de prefect op 19 maart 2019.

Document

Naam: AANVULLENDE NORMEN BIJ DE APOSTOLISCHE CONSTITUTIE ANGLICANORUM COETIBUS
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: William Kardinaal Levada
Datum: 4 november 2009
Copyrights: © 2009, 2013, 2019, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Voorlopig Engelstalige versie
Bewerkt: 7 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test