• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"In de intercessiegebeden brengt de Kerk tot uitdrukking dat de Eucharistie gevierd wordt in gemeenschap met heel de hemelse en de aardse Kerk, levenden en doden; in gemeenschap met de herders van de Kerk, de paus, de plaatselijke bisschop, zijn priesters en diakens, en alle bisschoppen van de gehele wereld met hun Kerken" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1354. Met Maria, de Moeder van de Kerk, met de schare van alle heiligen in de hemel smeken wij ons te mogen verheugen in hun voorspraak en tegelijk bidden wij voor de paus, voor de bisschop, voor de hele geestelijkheid en het hele volk, ja ook voor vrede en heil in heel de wereld en wij vergeten daarbij niet alle overleden gelovigen.

De praktijk van intercessiegebeden laat duidelijk zien dat de Eucharistie gevierd wordt in gemeenschap met heel de Kerk die in de hemel juicht en op aarde zwoegt, en dat ze opgedragen wordt voor haar en al haar leden, levenden zowel als overledenen. Aangezien het eucharistisch gebed een handeling is van Christus en de Kerk, kan zij geenszins beschouwd worden als een privé gebed - ja zelfs als er geen christengelovigen bij aanwezig zijn, behoudt zij hetzelfde karakter, omdat Christus, het Hoofd van het mystieke Lichaam, het offer brengt, dat genade bewerkt voor heel het Lichaam.

"Opdat elke particuliere Kerk volledig Kerk is, wordt de particuliere representatie van de universele Kerk met alle essentiële elementen vereist. En om gevormd te zijn naar het model van de universele Kerk, moet het hoogste gezag van de Kerk als eigen beginsel in haar aanwezig zijn: dat wil zeggen het bisschoppencollege 'wanneer zij in communio is met de Paus van Rome als haar hoofd en nooit zonder dit hoofd' . Het primaat van de bisschop van Rome en het bisschoppencollege zijn kenmerken van de universele Kerk die 'niet afgeleid zijn van het particuliere van de Kerken', maar wel tot het wezen van iedere particuliere Kerk behoren. Daarom 'moeten we het ambt van de opvolger van Petrus niet alleen zien als een ambt 'voor de wereld' dat de particuliere Kerk als het ware 'van buitenaf' bereikt, maar als een ambt dat 'van binnenuit' tot de essentie van iedere particuliere Kerk behoort'. Iedere rechtsgeldige viering van de Eucharistie geeft uitdrukking aan de universele communio met Petrus en met de gehele Kerk of vraagt hier objectief om, zoals het geval is bij de christelijke Kerken die van Rome gescheiden zijn." Congregatie voor de Geloofsleer, Brief aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk over enkele aspecten van de Kerk als Communio., Communionis notio (28 mei 1992), 13-14

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test