• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Als Christus aanwezig is in de Eucharistie onder de gedaanten van spijs en drank, dan hoeft men er niet aan te twijfelen dat Hij de mensen zijn hoogste zelfgave wil schenken. Omdat het mysterie van de incarnatie in de Eucharistie wordt voortgezet, worden door haar de mensen het meest met Christus verbonden en blijft Hij zelf op de meest intieme wijze in hen: "Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem" (Joh. 6, 55-56). Hier vooral worden wij deelgenoot gemaakt aan de goddelijke natuur.

Het Concilie van Trente leert dat Christus heeft gewild dat wij de Eucharistie nuttigen als geestelijk voedsel voor onze ziel en als een tegengif waardoor wij van dagelijkse zonden bevrijd en tegen doodzonden beschermd worden. Concilie van Trente, 13e Zitting - Decreet over het Sacrament van de Eucharistie, Sessio XIII - Decretum de SS. Eucharistia (11 okt 1551), 4 De Eucharistie versterkt het geestelijk leven, omdat het ons met Christus verbindt. Zij bewaart ons voor zonden omdat zij bij hen die voor Christus leven, zowel de liefde die ingestort is, als ook de geestelijke vreugde vermeerdert waardoor wij niet voor de verleiding van de zonde bezwijken.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test