• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
leert dat het offer van Christus op het kruis de plaatsvervangende rol van de Dienaar van de Heer, die "zijn leven als een zoenoffer heeft gegeven", tot vervulling heeft gebracht, en dat Hij de Vader genoegdoening heeft gegeven voor onze zonden Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 615. Het offer heeft ook de kracht "van herstel, verzoening en genoegdoening" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 616 en is ten slotte het offer "om onze ongehoorzaamheid weer goed te maken" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 614.

Volgens de leer van de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
is de zonde een belediging jegens God Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1140.1850.431.397; de zonde verheft zich tegen de liefde van God jegens ons; zij is opstand tegen God, "ongehoorzaamheid aan God ( ... ) en een gebrek aan vertrouwen in zijn goedheid" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 397, "het verbreken van de gemeenschap met Hem" Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1440. Door het zoenoffer brengen wij derhalve eredienst aan de Goddelijke Liefde die door velen veracht en geringschat wordt, en willen wij door onderdanige gehoorzaamheid en liefde genoegdoening geven voor de ongehoorzaamheid en de zonden.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test