• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het eucharistisch offer van het Lichaam en Bloed van Christus sluit de werkelijke tegenwoordigheid in en is tegelijk als een offermaaltijd ingesteld. De deelname aan die offermaaltijd heeft zowel voor de afzonderlijke gelovigen als voor de hele Kerk een veelvoudige uitwerking: in het bijzonder de eenheid van die Kerk, zoals paus Benedictus het heeft gesteld in de apostolische exhortatie Paus Benedictus XVI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Sacramentum Caritatis
Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk
(22 februari 2007)
Paus Benedictus XVI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Het Sacrament van de Liefde - Over de Eucharistie, bron en hoogtepunt van het leven en de zending van de Kerk, Sacramentum Caritatis (22 feb 2007), 15.

Door het sacramentele offer van de Eucharistie kan en mag de Kerk het offer van Christus tot het hare maken. Hij heeft dit sacrament ingesteld opdat de Kerk eraan zou kunnen deelnemen niet slechts door een wils in stemming maar ook door de heilige Communie. Christus laat de zijnen delen in zijn offer door het gastmaal van het laatste avondmaal. Zo wordt het een 'communie-offer', een offer dat tevens een communie is.

Het is duidelijk dat de communie geen aanhangsel of een soort toevoegsel is van de Mis, maar een integraal gedeelte dat niet weggelaten kan worden zonder dat er afbreuk aan de viering wordt gedaan. Het is immers een offermaal om de deelnemers aan het gastmaal volledig deelgenoot te maken aan het offer. De communie heeft dus niet alleen betrekking op de werkelijke tegenwoordigheid van het Lichaam en Bloed maar ook op het offer zelf.

Christus heeft de Eucharistie ingesteld op de tijd waarop geofferd werd ter voorbereiding van het paasmaal. Door deel te hebben aan het offerlam kon men aan het offeren ervan deel krijgen. Daarom maakte Hij van het gebeuren tijdens de paasmaaltijd een 'communie-offer': het lam dat geslacht was in de tempel werd gegeten tot gedachtenis aan het lam waarvan het bloed het volk uit de slavernij had bevrijd (Ex. 12, 1-4). Christus, het nieuwe paaslam, wil samen met de zijnen aan de Vader het offer opdragen dat Hij daags erna eens en voor al bloedig op het kruis moet voltrekken.

Document

Naam: COMPENDIUM EUCHARISTICUM
Compendium van de Eucharistie
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 19 oktober 2009
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Liturgische Documentatie nr. 6, NRL Den Bosch
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 6 januari 2022

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test