• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OPROEP TOT EDELMOEDIGHEID VAN DE CHRISTENEN VOOR AFRIKA
29e zondag door het jaar B

Geliefde broeders en zusters,

Vandaag, op deze derde zondag van oktober wordt de Werelddag voor de Missies gevierd, die voor elke kerkelijke gemeenschap en voor elke Christen een sterke oproep inhoudt om aan iedereen het Evangelie te verkondigen, vooral aan wie het nog niet kent, en om ervan te getuigen.

In de Paus Benedictus XVI - Boodschap
“De volken wandelen bij haar licht” (Openb. 21,24)
Wereldmissiezondag 18 oktober 2009
(29 juni 2009)
die ik voor deze gelegenheid geschreven heb, heb ik mij laten inspireren door een woord uit het boek van de Openbaring, dat op zijn beurt de weerklank is van een profetie uit Jesaja: “de volkeren wandelen bij haar licht” (Openb. 21, 24). Het licht waarvan sprake, is Gods licht, door de Messias geopenbaard en op het gelaat van de Kerk weerkaatst, voorgesteld als een nieuw Jeruzalem, de heerlijke stad waarin Gods heerlijkheid ten volle straalt. Het is het licht van het Evangelie, dat de volken de weg wijst en voert naar de verwezenlijking van een grote familie, in gerechtigheid en vrede onder het vaderschap van de ene goede en barmhartige God. De Kerk is er om deze boodschap van hoop aan heel de mensheid te verkondigen, die in onze tijd “bewonderenswaardige veroveringen kent maar de zin van de uitersten lijkt verloren te hebben en zelfs van zijn bestaan” H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de blijvende geldigheid van de missie-opdracht, Redemptoris Missio (7 dec 1990), 2.

In de maand oktober belicht de Kerk vooral op deze zondag haar missionaire roeping. Door de Heilige Geest geleid, weet zij dat zij geroepen is om Jezus’ werk voort te zetten door het Evangelie van het Rijk Gods te verkondigen dat “gerechtigheid, vrede en vreugde is in de Heilige Geest” (Rom. 14, 17). Dit Koninkrijk is reeds in de wereld aanwezig als een kracht tot liefde, vrijheid, solidariteit, respect voor de waardigheid van iedere mens, en de kerkgemeenschap voelt zich in haar hart gestuwd door de noodzaak ervoor te werken opdat de heerschappij van Christus zich ten volle zou verwezenlijken.

Aan dit project werken a haar leden en geledingen samen, volgens de verschillende levensstaten en charisma’s. Op deze Werelddag voor de Missies wil ik de missionarissen, mannen en vrouwen – priesters, religieuzen, leken vrijwilligers – gedenken die hun leven wijden aan de verkondiging van het Evangelie in de wereld en daarbij moeilijkheden ondervinden, soms zelfs echte vervolging.

Ik denk onder meer aan P. Ruggero Ruvoletto, een priester van “fidei donum”, die onlangs in Brazilië gedood werd, en aan P. Michael Sinnot, religieus, die enkele dagen geleden op de Filipijnen gearresteerd werd. En hoe zouden we kunnen vergeten wat in de bisschoppensynode voor Afrika naar voor is gekomen in termen van uiterste opoffering en liefde voor Christus en Zijn Kerk? Ik dank de Pauselijke Missiewerken voor de kostbare dienst die zij leveren voor de animatie en opleiding voor de missies. Ik nodig bovendien alle Christenen uit tot een gebaar van materieel en spiritueel delen om de jonge Kerk in de armste landen te helpen.

Geliefde vrienden, vandaag, 18 oktober, is ook het feest van de evangelist de heilige Lucas, die naast het Evangelie de Handelingen van de Apostelen heeft geschreven waarin hij de uitbreiding vertelt van de christelijke boodschap tot aan de uiteinden van de toenmalig gekende wereld. Roepen wij zijn voorspraak in, samen met die van de heilige Franciscus-Xaverius en de heilige Theresia van het Kind Jezus, patronen van de missies en van de Heilige Maagd Maria, opdat de Kerk het licht van Christus onder de volken kan blijven verbreiden. Ik vraag u daarenboven te bidden voor de Bisschoppensynode voor Afrika die deze weken in het Vaticaan plaatsheeft.

Document

Naam: OPROEP TOT EDELMOEDIGHEID VAN DE CHRISTENEN VOOR AFRIKA
29e zondag door het jaar B
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 18 oktober 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test