• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Alleen dus als men met een heilig en zuiver geloof aanneemt, dat er in Christus één persoon is, die van het Woord, waarin de twee naturen samenkomen, nl. de goddelijke en de menselijke, geheel en al van elkaar onderscheiden, verschillend ook in eigenschappen en werkingen, dan alleen openbaren zich de nooit volprezen heerlijkheid en goddelijke goedheid van onze verlossing.

O grootheid van Gods barmhartigheid en rechtvaardigheid, die schuldigen hulp bood en hen tot Zijn kinderen maakte. O hemelen, die u hebt neergebogen, opdat de koude van de winter zou verdwijnen, en de bloemen op deze aarde zouden ontluiken Vgl. Hoogl. 2, 11. v , en wij nieuwe mensen zouden worden, een nieuwe schepping, een nieuw maaksel, een heilig volk en een hemels geslacht! Inderdaad, het Woord heeft werkelijk geleden in Zijn vlees, heeft werkelijk op het kruis Zijn bloed vergoten en aan de eeuwige Vader een overvloedige losprijs betaald voor ons schuldigen. Daardoor straalt een vaste hoop op redding hun tegen, die met een oprecht geloof en een werkdadige liefde Hem aanhangen en met de hulp van de door Hem verworven genade vruchten van gerechtigheid voortbrengen.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test