• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar op deze synode van Efeze, die door Leo terecht als roverssynode betiteld is, werd van het begin af aan onder leiding van Dioscorus en Eutyches alles met geweld in verwarring gebracht. Zo weigerde men aan de apostolische legaten de eerste plaats in de vergadering; de brieven van de paus mochten niet worden voorgelezen; met list en bedreiging dwong men de instemming van de bisschoppen af; naast anderen werd Flavianus van ketterij beschuldigd, van zijn herderlijk ambt beroofd en gevangen genomen, waarna hij stierf. In zijn woede en vermetelheid ging Dioscorus daarop zover, dat hij het waagde - ongehoord misdrijf - de banvloek uit te spreken over het hoogste apostolische gezag. Nauwelijks had Leo door de diaken Hilarus het misdadig optreden van deze roverssynode vernomen, of hij keurde al haar besluiten en handelingen af en gaf opdracht, ze te herzien. Zijn bittere droefheid over dit alles werd nog aanzienlijk vergroot door het beroep, dat vele afgezette bisschoppen op hem deden.

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test