• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Met de geloofsbelijdenis van Chalcedon is ook in flagrante tegenspraak de onjuiste mening, die buiten de katholieke Kerk nogal verbreid is en waaraan een willekeurig en verkeerd uitgelegde tekst uit de brief van de Apostel Paulus aan de Filippenzen (Fil. 2, 7) ogenschijnlijk een houvast bood: de zg. kenose-leer Noot van de redactie: ontledigingsleer - vgl. Lexikon für Theologie und Kirche, V, Freiburgi. B. 1939, 930-931. , die zich in Christus een terugtreden denkt van de godheid van het Woord. Dit is een goddeloos verzinsel, evenzeer te veroordelen als de tegenovergestelde dwaling van het docetisme, omdat het heel het geheim van menswording en verlossing maakt tot een levenloos schaduwbeeld zonder inhoud. "In de volledige en volkomen natuur van waarachtig mens - aldus de magistrale leer van Leo de Grote - is de waarachtige God geboren, volmaakt in Zijn goddelijke, volmaakt in onze menselijke natuur." H. Paus Leo I de Grote, Brieven, Epistulae. 28, 3: PL 64, 763 Vgl. H. Paus Leo I de Grote, Sermones. 23, 2: PL 54, 201

Document

Naam: SEMPITERNUS REX CHRISTUS
1500 jaar Concilie van Chalcedon
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 8 september 1951
Copyrights: © 1951, Ecclesia Docens 0187
Vert.: dr. Chr. Oomen C.ss.R., dr. M. Mulders C.ss.R. en dr. J. Kahmann C.ss.R
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test