• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De Kerk, in haar trouw aan Christus, kan niet nalaten met stelligheid "de blijde boodschap te herhalen van het definitieve karakter van die echtelijke liefde, die in Jezus Christus haar grondslag en haar kracht vindt Vgl. Ef. 5, 25 " H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20; die boodschap herhaalt zij voor hen die in deze tijd denken dat het moeilijk, ja zelfs onmogelijk, is om zich voor heel het leven te binden aan een persoon en voor hen die, helaas, worden meegesleurd in een cultuur die de onverbreekbaarheid van het huwelijk verwerpt en openlijk misprijzen uit voor het engagement van echtgenoten aan de trouw.

"Inderdaad, geworteld als zij is in de volle en persoonlijke gave van de echtgenoten, en noodzakelijk voor het welzijn van de kinderen, vindt de onverbreekbaarheid van het huwelijk haar definitieve waarheid in het plan dat God heeft onthuld in zijn openbaring; Hij is het die de onverbreekbaarheid van het huwelijk wil en die ze geeft als vrucht, teken en eis van de absoluut trouwe liefde die God voor de mens heeft en die de Heer Jezus toont voor zijn Kerk". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20

"De blijde boodschap van het definitieve karakter van de echtelijke liefde" is geen vaag abstract begrip of een mooie zin die het gezamenlijk verlangen weerspiegelt van wie beslist om te huwen. Deze boodschap wortelt veeleer in de nieuwheid van het christendom dat van het huwelijk een sacrament maakt. De christelijke echtgenoten die "de gave van het sacrament" hebben gekregen, zijn door Gods genade geroepen om te getuigen van de "wil van de Heer: Wat God heeft verbonden zal een mens niet scheiden. (Mt. 19, 6)", dat wil zeggen "getuigen van de onschatbare waarde van de onverbreekbaarheid van het huwelijk". H. Paus Johannes Paulus II, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de taken van het christelijk gezin in de wereld van deze tijd, Familiaris Consortio (22 nov 1981), 20 Het is daarom - zegt de Catechismus-Compendium
Catechismus van de Katholieke Kerk
(15 augustus 1997)
- dat "de Kerk zich uit getrouwheid houdt aan het woord van Jezus Christus (Mc. 10, 11-12) en dat zij een nieuwe echtverbintenis niet als geldig kan erkennen als de eerste dat was". Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 1650

Document

Naam: OPNIEUW BEVESTIGEN DAT HET GESLOTEN EN VOLTROKKEN HUWELIJK NOOIT KAN WORDEN ONTBONDEN, ZELFS NIET DOOR DE MACHT VAN DE PAUS
Tot de leden van de Rechtbank van de Romeinse Rota ter gelegenheid van de opening van het gerechtelijk jaar 1997 - Sala Clementina
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 21 januari 2000
Copyrights: © 2002, Positief, uitg Thomas More Genootschap, Vlaanderen nr. 326, p. 321-326
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test