• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Getuigenis afleggen van Christus is een taak waar de gehele Kerk en de gelovigen op alle niveaus bij betrokken zijn. In haar roemrijke geschiedenis heeft de Kerk in Nederland altijd uit haar midden hele scharen van missionarissen en apostelen weten voort te brengen, die in iedere uithoek van de aarde het evangelie hebben verkondigd en de mensheid hebben gediend. Hoe zouden wij, onder de tallozen, de schitterende figuur van zuster Marie Adolphine Dierckx en haar medezusters kunnen vergeten, die in China de marteldood hebben gevonden, en die ik met vreugde heb mogen heiligverklaren op 1 oktober jongstleden?

Ook heden ten dage zijn er nog talrijke landgenoten van u die werkzaam zijn in het wijde veld van de missie en van het ontwikkelingswerk. Zij zijn een teken van zegen voor u, want zij vormen het bewijs van de vitaliteit en de edelmoedigheid van uw geloofsweg. Zij zijn echter ook een aansporing en een aanmoediging, opdat uw geloofsgemeenschappen niet aflaten in de eigen vurige missionaire ijver. Men moet niet ontmoedigd raken in het getuigenis van Christus en in het verkondigen van Zijn verlossend Woord, in de zekerheid dat Hij met Zijn Kerk is tot aan de voleinding der wereld. Vgl. Mt. 28, 20 Ook wanneer er gevoelens van ontoereikendheid in u naar boven komen ten overstaan van de weidse omvang van de apostolische inzet, weet dan de woorden van de apostel Paulus in herinnering te roepen: "Alles vermag ik in Hem die mij kracht geeft" (Fil. 4, 13).

God houdt niet op om edelmoedige en sterke zielen te roepen, om hen te laten werken in de grote oogst van Zijn Rijk. Met betrekking hiertoe zei ik gedurende de recente Wereldjongerendagen tot de grote massa van aanwezige jongeren: "Indien iemand van jullie de roepstem van de Heer in zich gewaar wordt, om zich geheel aan Hem weg te schenken en Hem 'met onverdeeld hart' Vgl. 1 Kor. 7, 34 lief te hebben, moet hij zich niet laten afremmen door twijfel of angst. Zeg moedig het eigen jawoord zonder voorbehoud, waarbij hij zijn vertrouwen stelt in Hem die getrouw is aan ieder van zijn beloften". H. Paus Johannes Paulus II, Homilie, Afsluitende H. Mis op Tor Vergata - WJD Rome 2000, Jullie zijn de Apostelen van dit derde millennium (20 aug 2000), 6

Document

Naam: NEDERLANDSE DAG, VIERING VAN HET GROTE JUBILEUM IN ROME
Speciale audiëntie in de Sint Pieter
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Audiëntie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 7 november 2000
Copyrights: © 2001, rkkerk.nl
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test