• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Geroepen om te evangeliseren tot en met het martelaarschap
Op deze dag die aan de missies gewijd is, gedenk ik in gebed degenen die hun leven exclusief aan de evangelisatie hebben gewijd. Bijzonder vermeld ik die lokale Kerken en missionaire mannen en vrouwen, die van het Rijk Gods moeten getuigen en het verspreiden in toestanden van vervolging, met vormen van verdrukking die gaan van sociale discriminatie tot gevangenis, foltering en dood. Het zijn er velen die momenteel ter dood gebracht worden omwille van Zijn Naam. Wat mijn vereerde voorganger Paus Johannes Paulus II schreef, is verschrikkelijk actueel: “Het geheugen van het jubileum heeft ons een verbazend schouwspel opgeleverd. Het toont aan dat onze tijd bijzonder rijk is aan getuigen die het Evangelie op één of andere manier hebben weten te beleven in situaties van vijandigheid en vervolging, dikwijls tot het hoogste getuigenis, dat van het bloed” H. Paus Johannes Paulus II, Apostolische Brief, Een nieuw millennium, Novo millennio ineunte (6 jan 2001), 41.

Delen in de zending van Christus tekent namelijk ook het leven van de verkondigers van het Evangelie, voor wie hetzelfde lot is weggelegd als voor hun Meester. “Herinnert u wat Ik u gezegd heb: een dienaar staat niet boven zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Als ze mijn woord onderhouden hebben, zullen ze ook het uwe onderhouden” (Joh. 15, 20). De Kerk plaatst zich op dezelfde weg en ondergaat hetzelfde lot als Christus, omdat zij niet handelt op grond van menselijke logica of steunt op kracht, maar de weg van het Kruis volgt en zo in kinderlijke gehoorzaamheid aan de Vader, getuige en reisgezel van deze mensheid is.

Tot de oude Kerken evenals tot de Kerken die recent gesticht werden, herinner ik eraan dat zij door de Heer als zout der aarde en licht van de wereld geplaatst zijn, geroepen om Christus te verspreiden, het Licht der volken, tot aan de uitersten der aarde. De “missio ad gentes” moet de prioriteit zijn van hun pastorale plannen.

Mijn dank en bemoediging gaan uit naar de Pauselijke Missiewerken, voor het onmisbare werk van animatie, opleiding in de missie en economische hulp aan de jonge Kerken. Door deze Pauselijke Instellingen realiseert zich op bewonderenswaardige manier de gemeenschap tussen de Kerken, door uitwisseling van gaven, onderlinge toewijding en gemeenschappelijke missieprojecten.

Document

Naam: “DE VOLKEN WANDELEN BIJ HAAR LICHT” (OPENB. 21,24)
Wereldmissiezondag 18 oktober 2009
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 29 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Soreres Christi; alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 28 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test