• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

29. Maar voor het eeuwig heil is het ook noodzakelijk, dat hij het geloof in de Menswording van onze Heer Jezus Christus aanvaardt.
30. Het rechtzinnig geloof stelt immers de eis dat wij geloven en belijden, dat onze Heer Jezus Christus, Gods Zoon, God is èn mens:
31. Als God is Hij vóór de tijd voortgebracht volgens de natuur van de Vader; als mens is Hij in de tijd geboren volgens de natuur van zijn moeder.
32. Hij is volledig God en volledig mens; als mens bestaande uit een geestelijke ziel en een menselijk lichaam.
33. Als God is Hij de gelijke van zijn Vader, als mens de mindere van zijn Vader.
34. Maar, al is Hij God èn mens, toch is er maar één Christus, en geen twee:
35. Eén, niet door het ondergaan van het god-zijn in de mens, maar door de aanneming van het mens-zijn door God;
36. Volstrekt één dus, niet door een opgaan in elkaar van de naturen, maar door de éénheid als persoon.
37. Want, zoals de geestelijke ziel en het lichaam één menselijke persoon vormen, zo vormen de godheid en de mensheid samen de éne Christus.
38. Hij nu is gestorven voor ons heil, is neergedaald ter helle; Hij is de derde dag verrezen uit de doden.
39. Opgestegen is Hij ten hemel, en zetelt aan de rechterhand van God, de almachtige Vader: vandaar zal Hij komen oordelen levenden en doden.
40. Bij zijn komst zullen alle mensen met hun lichamen moeten opstaan, en verantwoording afleggen over hun daden.
41. En die het goede gedaan hebben, zullen het eeuwig leven binnengaan, echter die het slechte, het eeuwige vuur.

42. Dit is het katholieke geloof! Wie het niet trouw en vast aanvaard heeft, zal niet zalig kunnen worden.

Document

Naam: QUICUMQUE
Pseudo Athanasiaanse Geloofsbelijdenis
Soort: Geloofsbelijdenis
Datum: 30 november 429
Copyrights: © 1965, Het Romeins Brevier, uitg. Bredego
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test