• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Daar de gewijde muziek een noodzakelijk onderdeel uitmaakt der plechtige liturgie, heeft zij ook hetzelfde algemene doel, nl. de eer van God en de heiliging en stichting der gelovigen. Zij draagt bij tot de waardigheid en luister der kerkelijke plechtigheden, en heeft tot voornaamste taak de liturgische tekst, die aan de gelovigen wordt voorgehouden, met een passende melodie te omkleden; bijgevolg is haar geheel eigen doel, aan die tekst een grotere uitdrukkingskracht te verlenen, opdat aldus de gelovigen gemakkelijker tot godsvrucht opgewekt en meer geschikt worden om de vruchten der genade in zich op te nemen, die aan de viering der hoogheilige geheimen verbonden zijn.

Document

Naam: TRA LE SOLLECITUDINI - INTER SOLLICITUDINES
Instructie over de gewijde muziek
Soort: H. Paus Pius X - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Pius X
Datum: 20 november 1903
Copyrights: © 1949, Ecclesia Docens, G&S 0148-780149
Bewerkt: 8 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test