• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

ANTWOORD TOT Z.Z. YEGUISHE DERDERIAN

Wij zijn Uwe Zaligheid bijzonder dankbaar voor de hartelijke ontvangst welke Gij Ons bereld hebt ter gelegenheid van Onze bedevaart naar deze stad die geheiligd is door het grote mysterie van de Verlossing welke Onze Heer en Zaligmaker Jesus Christus hier voor ons heeft bewerkt.

Onze ontmoeting krijgt een bijzondere betekenis wanneer wij denken aan de banden van vriendschap die tot stand gekomen zijn tussen Ons en de Armeense Kerk via de gedelegeerde waarnemers die de vergaderingen van het Tweede Vatikaans Concilie hebben bijgewoond. De waarlijk christelijke geest van liefde en begrip welke zij ten toon spreidden, gaf Ons groot vertrouwen op de broederlijke ontvangst die Ons hier van de zijde van Uwe Zaligheid en van Uw gelovigen ten doel zou vallen. Onze verwachtingen zijn ruimschoots verwezenlijkt.

Eén wens gaat steeds meer leven in de harten der christenen: het vurig verlangen om de raad van de Apostel der Volken op te volgen: het verleden vergeten en tezamen op weg gaan naar hetgeen vóór ons ligt, de ogen gevestigd op Christus, de bewerker en de vervulling van ons geloof.

Deze geest manifesteert zich in deze heilige stad reeds op een concrete wijze in de huidige pogingen van alle christenen om in vreedzame samenwerking het onderhoud en de verering te verzorgen van deze gezegende plaatsen waar Onze Heer in Zijn triomf op het Kruis en Zijn glorievolle Verrijzenis de verheven verzoeningstaak, die Zijn Vader Hem had opgelegd, heeft volbracht.

Wij begroeten met vreugde deze blijken van christelijke liefde die thans reeds geleverd worden en Wij spreken het vurige verlangen uit dat zij vermenigvuldigd mogen worden en zich mogen uitstrekken tot elk gebied van ons christelijk handelen.

Wij zij als biddend pelgrim naar deze heilige stad gekomen. In het gebed dat Wij aanbieden aan God onze Vader en aan onze Zaligmaker Jesus Christus, Zijn goddelijke Zoon, zullen Wij Uwe Zaligheld en de kudde die aan Uw zorgen is toevertrouwd, gedenken.

Moge de genaden en de gunsten des hemels overvloedig over U allen nederdalen.

Document

Naam: ANTWOORD TOT Z.Z. YEGUISHE DERDERIAN
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 4 januari 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 5-6, 124-125
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test