• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Helemaal door dezelfde geest en ijver bewogen om elke breuk en verdeling in de Kerk te overwinnen en om een wonde, die in het kerkelijk lichaam meer en meer scherp wordt waargenomen, te genezen, hebben Wij de excommunicatie van de vier Bisschoppen, die door Aartsbisschop Lefebvre ongeoorloofd gewijd waren, willen Congregatie voor de Bisschoppen
Decreet betreffende kwijtschelding van de censuur van de excommunicatie van vier Bisschoppen van de Broederschap Sint Pius X
(21 januari 2009)
. Door deze beslissing verlangden Wij een hinderpaal weg te nemen die schade kon toebrengen aan het openen van een deur tot dialoog en zo ook verlangden Wij de Bisschoppen en de Broederschap van Sint-Pius X uit te nodigen om de weg naar de volledige communio met de Kerk opnieuw terug te vinden. Zoals Wij duidelijk maakten in de Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
behoorde de beslissing tot kwijtschelding van de excommunicatie tot de kerkelijke discipline waardoor de gewetenslast, die de zwaarste kerkelijke censuur met zich meebrengt, verlicht wordt. Maar het is duidelijk dat de doctrinele vragen blijven en, zolang ze niet opgehelderd zijn, heeft de Broederschap geen canonieke status en haar dienaren en kunnen op legitieme wijze geen dienstambt uitoefenen.

Document

Naam: ECCLESIAE UNITATEM
Betreffende de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei
Soort: Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 2 juli 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Latijn: Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test