• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

H. PAULUS EN DE PASTOOR VAN ARS
Over de sluiting van de "Paulusjaar" en het begin van het "Jaar van de Priester"

Geliefde broeders en zusters,

Met de viering van de eerste Vespers van de Heiligen Petrus en Paulus zal ik vanavond voorgaan in de basiliek van Sint-Paulus-buiten-de-Muren om het Paulusjaar af te sluiten dat gelanceerd werd voor de tweeduizendste verjaardag van de geboorte van de Apostel der Volken. Het was een tijd van genade waarin door bedevaarten, catechese, vele publicaties en verschillende initiatieven, de persoon van de heilige Paulus in heel de Kerk opnieuw werd voorgesteld en waarin de passie voor Christus en het Evangelie in alle christengemeenschappen werd aangewakkerd door zijn levendige boodschap. Danken wij God voor het Paulusjaar en voor de geestelijke gaven die het ons bracht.

De Goddelijke Voorzienigheid heeft gewild dat sinds enkele dagen, namelijk op 19 juni, op het hoogfeest van Jezus’ Heilig Hart, een ander bijzonder jaar werd geopend, het Jaar van de Priester, ter gelegenheid van de 150e verjaardag van de dood – “dies natalis” – van Jean-Marie Vianney, de heilige pastoor van Ars. Ik ben zeker dat een bijkomende geestelijke en pastorale impuls vele weldaden onder het christenvolk zal teweegbrengen, in het bijzonder onder de geestelijkheid.

Wat is het doel van het Jaar van de Priester? Zoals ik geschreven heb in mijn Paus Benedictus XVI - Brief
Aan de priesters bij het begin van het Jaar van de priester bij gelegenheid van de 150e dies natalis van Johannes Maria Vianney
(16 juni 2009)
, beoogt dit Jaar het engagement van alle priesters te bevorderen om zich innerlijk te vernieuwen omwille van een sterker en doordringender evangelisch getuigenis in de wereld van vandaag.

De apostel Paulus is daarvan een schitterend voorbeeld tot navolging, niet zozeer in zijn concreet leven – dat inderdaad buitengewoon was – doch in de liefde voor Christus, in de ijver om het Evangelie te verkondigen, in de toewijding aan de gemeenschappen, in het uitwerken van doeltreffende syntheses van pastorale theologie. De heilige Paulus is een voorbeeld voor de priester die zich helemaal identificeert met zijn ambt – zoals ook de heilige pastoor van Ars dat zal zijn – die ervan bewust is een onvermoede schat te dragen, namelijk de heilsboodschap, maar in “aarden potten” (2 Kor. 4, 7); daarom is hij sterk en nederig tegelijk, innerlijk overtuigd dat alles te danken is aan God, alles is Zijn genade. De liefde van Christus grijpt ons aan, schrijft de Apostel, en dit zou goed de leuze van elke priester kunnen zijn, die “gebonden” is door de Geest Vgl. Hand. 20, 22 om hem tot een trouw beheerder van Gods geheimen te maken Vgl. 1 Kor. 4, 1-2 : de priester moet helemaal van God zijn en helemaal van de Kerk; hij is geroepen zich helemaal aan haar te wijden met onverdeelde liefde, als een trouwe bruidegom tegenover zijn bruid.

Geliefde vrienden, laten we de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus inroepen samen met die van de Heilige Maagd, opdat Zij van de Heer voor de priesters de overvloedige zegen van dit Priesterjaar verkrijge dat zo pas begonnen is. Moge de Maagd die de heilige Jean-Marie Vianney zozeer lief had en voor wie de liefde van zijn parochianen opwekte, iedere priester helpen om de gave Gods die in hem is krachtens de heilige priesterwijding, te doen herleven, opdat hij zou groeien in heiligheid en bereid zou zijn - indien nodig tot en met het martelaarschap - te getuigen van de schoonheid van zijn totale en definitieve toewijding aan Christus en de Kerk.

Document

Naam: H. PAULUS EN DE PASTOOR VAN ARS
Over de sluiting van de "Paulusjaar" en het begin van het "Jaar van de Priester"
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 28 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Sorores Christi; alineanummering en -indeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test