• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HEDEN IS ONS EEN REDDER GEBOREN
Tijdens de Kerstnacht waarin de Heilige Deur geopend werd

"Hodie natus est nobis Salvator mundi." - "Heden is ons een Redder geboren"antwoordpsalm in de nachtmis

Sinds twintig eeuwen klinkt deze vreugdevolle aankondiging vanuit het hart van de Kerk. In deze heilige nacht herhaalt de engel deze boodschap voor ons, mannen en vrouwen van deze tijd aan het eind dit millennium: "Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David." (Lc. 2, 10 - 11)Gedurende de Adventstijd hebben wij ons erop voorbereid om deze troostende woorden in ons op te nemen; troostende woorden, waarin het 'heden' van onze verlossing werkelijkheid wordt.

In dit uur krijgt het 'heden' een bijzondere klank. Immers wij herdenken niet alleen de geboorte van de Verlosser, maar wij staan ook aan het plechtige begin van het Grote Jubileum. Op geestelijke wijze zijn wij verbonden met dat bijzondere moment van de geschiedenis, waarin God mens is geworden door ons vlees aan te nemen. Ja, de Zoon van God, één in wezen met de Vader, God uit God, licht uit licht, van eeuwigheid voortgekomen uit de Vader, heeft onze menselijke natuur aangenomen, door het lichaam uit de Maagd Maria aan te nemen. Hij is in de tijd geboren. God is de geschiedenis van de mensen binnengegaan. Het onvergelijkbare eeuwige 'heden' van God is het nu geworden in de menselijke wederwaardigheden van alle dag.

"Hodie natus est nobis Salvator mundi."

Bij deze woorden knielen ook wij neer in aanbidding voor de Zoon van God. Wij verenigen ons op geestelijke wijze met de verwondering en de verrukking van Maria, Jozef en de herders. Door Christus te aanbidden, die in een stal geboren is, maken ook wij in deze heilige nacht het geloof van de herders, vol verwondering en vreugde, tot het onze; wij ervaren dezelfde verwondering en vreugde.

Het is moeilijk om zich niet over te geven aan de vanzelfsprekendheid van dit gebeuren: wij kunnen ons slechts blijven verwonderen. Wij zijn getuigen van het ogenblik van de liefde die het eeuwige met de geschiedenis verenigt. Het 'heden' dat de tijd van jubel en van hoop opent, want 'een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders', (Jes. 9, 5) zoals wij lezen in de tekst van Jesaja.

Aan de voeten van het mensgeworden Woord leggen wij onze vreugden, zorgen, tranen en hoop neer. Alleen in Christus, de nieuwe mens, vindt het mysterie van het menszijn het ware licht. Met de apostel Paulus overwegen wij dat te Bethlehem 'de genade van God, bron van heil voor alle mensen, op aarde is verschenen' (Tit. 2, 11). Dit is de reden waarom gedurende de Kerstnacht in alle uithoeken der wereld vreugdezangen weerklinken in alle talen van de wereld.

In deze nacht voltrekt zich voor onze ogen wat het Evangelie verkondigt: 'Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.' (Joh. 3, 16)

Zijn eniggeboren Zoon heeft God gegeven!

Gij, o Christus, zijt de eniggeboren Zoon van de levende God, die in de stal van Bethlehem tot ons gekomen zijt! Na tweeduizend jaar beleven wij dit mysterie opnieuw als een unieke en onherhaalbare gebeurtenis. Te midden van zoveel mensenkinderen die in deze eeuwen ter wereld zijn gekomen, zijt Gij alleen de Zoon van God: Uw geboorte heeft op onuitsprekelijke wijze de loop van de menselijke gebeurtenissen veranderd.

Dat is de waarheid die de Kerk in deze nacht wil doorgeven aan het derde millennium. En u allen, die na ons zullen komen, wil toch deze waarheid, die de geschiedenis totaal veranderd heeft, aanvaarden. Sinds de nacht van Bethlehem is de mensheid er zich van bewust dat God mens geworden is: Hij is mens geworden om de mens deelgenoot te maken aan zijn goddelijke natuur.

Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God! Op de drempel van het derde millennium groet de Kerk

U, Zoon van God, die op de wereld gekomen zijt om de dood te overwinnen. Gij zijt gekomen om het leven van de mensen te verlichten door het Evangelie. De Kerk groet U en wil met U het derde millennium binnengaan. Gij zijt onze hoop. Gij alleen hebt woorden van eeuwig leven.

Gij, die in de nacht van Betlehem ter wereld zijt gekomen, blijf bij ons!

Gij, die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt, leid ons!

Gij, die van de Vader zijt gekomen, breng ons naar Hem in de heilige Geest, op de weg die alleen Gij kent en die Gij ons geopenbaard hebt, opdat wij het leven zouden hebben, en wel in overvloed.

Gij, Christus, Zoon van de levende God, wees voor ons de Deur!

Wees voor ons de ware Deur, die gesymboliseerd wordt door de deur die wij in deze nacht plechtig geopend hebben!

Wees voor ons de Deur die ons binnenleidt in het mysterie van de Vader. Laat niemand uitgesloten blijven van Zijn omarming van barmhartigheid en van vrede!

'Hodie natus est nobis Salvator mundi': Christus is onze enige Verlosser! Dit is de boodschap van Kerstmis 1999: het 'heden' van deze nacht is het begin van het Grote Jubileum.

Maria, dageraad van nieuwe tijden, sta ons bij, terwijl wij vertrouwvol de eerste stappen in het Jubileumjaar zetten. Amen!"

Document

Naam: HEDEN IS ONS EEN REDDER GEBOREN
Tijdens de Kerstnacht waarin de Heilige Deur geopend werd
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 24 december 1999
Copyrights: © 1999, Katholiek Nieuwsblad
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test