• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

OVER DE AANGEKONDIGE PRIESTERWIJDINGEN DOOR DE PIUS X BROEDERSCHAP

In antwoord op vragen die de laatste dagen vaak zijn gesteld vanwege het voornemen om eind juni over te gaan tot priesterwijdingen door de Pius X Broederschap kan zondermeer verwezen worden naar de Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
van de Heilige Vader van 10 maart j.l.: "Zolang de Broederschap (Pius X) geen canonieke status in de Kerk heeft, zolang oefenen ook de ambtsdragers ervan geen rechtmatige ambten in de Kerk uit. (...) zolang de leerstellige vragen niet opgehelderd zijn, heeft de Broederschap geen canonieke status in de Kerk en oefenen de ambtsdragers ervan (...) geen ambten in de Kerk rechtmatig uit." Paus Benedictus XVI, Brief, Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk, La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre (10 mrt 2009), 3 De wijdingen zijn dus nog steeds als onwettig te beschouwen.

In dezelfde Paus Benedictus XVI - Brief
La remissione - Over het opheffen van de excommunicatie van vier Bisschoppen gewijd door Mgr. Lefebvre
Aan de Bisschoppen van de Katholieke Kerk
(10 maart 2009)
heeft de Paus zijn voornemen aangekondigd te komen tot een nieuwe status van de Pauselijke Commissie 'Ecclesia Dei' in samenhang met de Congregatie voor de Geloofsleer. Er zijn gronden om aan te nemen, dat het vastleggen van deze nieuwe status zeer spoedig zal plaatsvinden. Dit is de voorwaarde voor het begin van de dialoog met de verantwoordelijken van de Pius X Broederschap met het oog op de gewenste verduidelijking van de leerstellige en de daaruit volgende disciplinaire vragen, die op het moment nog open blijven staan.

Document

Naam: OVER DE AANGEKONDIGE PRIESTERWIJDINGEN DOOR DE PIUS X BROEDERSCHAP
Soort: Persdienst van de Heilige Stoel
Datum: 17 juni 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test