• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Tenzij iets anders uitdrukkelijk door het recht voorzien wordt, dient de tijd berekend te worden overeenkomstig de canones die volgen.

§ 1 Onder doorlopende tijd wordt verstaan die welke geen enkele onderbreking toelaat.

§ 2 Onder nuttige tijd wordt verstaan die welke zodanig toekomt aan iemand die zijn recht uitoefent of doet gelden, dat deze niet doorloopt voor wie onwetend is of niet in staat om te handelen.

§ 1 In het recht wordt onder een dag verstaan een tijdsduur bestaande uit en te berekenen als 24 doorlopende uren, en deze begint om middernacht tenzij iets anders uitdrukkelijk voorzien wordt; onder een week een tijdsduur van 7 dagen; onder een maand een tijdsduur van 30 en onder een jaar een tijdsduur van 365 dagen, tenzij gezegd wordt dat een maand en een jaar genomen moeten worden zoals ze in de kalender voorkomen.

§ 2 Als de tijd doorlopend is, moeten een maand en een jaar altijd genomen worden zoals ze in de kalender voorkomen.

§ 1 De dag a quo wordt niet meegerekend in een termijn, tenzij het begin hiervan samenvalt met het begin van de dag of tenzij iets anders uitdrukkelijk in het recht voorzien wordt.

§ 2 Tenzij het tegendeel bepaald wordt, wordt de dag ad quem meegerekend in de termijn, die, als de tijd bestaat uit een of meer maanden of jaren, een of meer weken, eindigt met het verstrijken van de laatste dag van hetzelfde getal of, als de maand geen dag van hetzelfde getal heeft, met het verstrijken van de laatste dag van de maand.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test