• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Het instellen, verplaatsen, afschaffen van feestdagen alsook van boetedagen, die gemeenschappelijk zijn voor de gehele Kerk, komt alleen toe aan het hoogste kerkelijk gezag, met inachtneming van het voorschrift van can. 1246, § 2.

§ 2 De diocesane Bisschoppen kunnen voor hun diocesen of plaatsen bijzondere feest- of boetedagen vaststellen, enkel in afzonderlijke gevallen.

Met inachtneming van het recht van de diocesane Bisschoppen waarover in can. 87, kan de pastoor, om een goede reden en volgens de voorschriften van de diocesane Bisschop, in afzonderlijke gevallen dispenseren van de verplichting om een feestdag of een boetedag te onderhouden, of de omzetting van deze verplichting in andere vrome werken verlenen; dit kan ook de Overste van een religieus instituut of van een sociëteit van apostolisch leven, als zij clericaal zijn en van pauselijk recht, ten aanzien van zijn eigen onderdanen en van andere personen die dag en nacht in het huis verblijven.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test