• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 De katholieke Kerk kan op grond van het recht dat ze krachtens haar wezen bezit, onafhankelijk van de burgerlijke macht tijdelijke goederen verwerven, behouden, beheren en vervreemden om de haar eigen doelstellingen te bereiken.

§ 2 De eigen doelstellingen echter zijn vooral: het ordenen van de goddelijke eredienst, het zorg dragen voor een behoorlijk levensonderhoud van de clerus en van andere bedienaren, het beoefenen van werken van apostolaat en caritas, voornamelijk jegens behoeftigen.

De gehele Kerk en de Apostolische Stoel, de particuliere Kerken alsook elke andere rechtspersoon, hetzij publiek hetzij privaat, zijn subjecten die bekwaam zijn tijdelijke goederen te verwerven, te behouden, te beheren en te vervreemden volgens het recht.
Het eigendomsrecht van goederen komt, onder het hoogste gezag van de Paus, toe aan de rechtspersoon die deze goederen op wettige wijze verworven heeft.
§ 1. Alle tijdelijke goederen die toebehoren aan de gehele Kerk, de Apostolische Stoel of aan andere publieke rechtspersonen in de Kerk, zijn kerkelijke goederen en vallen onder de canones die volgen, alsook onder de eigen statuten.

§ 2. De tijdelijke goederen van een private rechtspersoon vallen onder de eigen statuten, niet echter onder deze canones, tenzij iets anders uitdrukkelijk voorzien wordt.

In de canones die volgen, wordt met de naam Kerk niet alleen de gehele Kerk of de Apostolische Stoel aangeduid, maar ook elke publieke rechtspersoon in de Kerk, tenzij uit de context van de woorden of uit de aard van de zaak anders blijkt.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test