• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De canones van dit Wetboek betreffen alleen de Latijnse Kerk.
Het Wetboek bepaalt meestal niet de riten die bij het voltrekken van liturgische vieringen onderhouden moeten worden, daarom blijven de tot nu toe geldende liturgische wetten van kracht, tenzij een ervan in strijd is met de canones van het Wetboek.
De canones van het Wetboek heffen de verdragen, door de Apostolische Stoel aangegaan met naties of andere politieke gemeenschappen, geheel noch gedeeltelijk op; zij blijven derhalve evenals nu van kracht, niettegenstaande daarmee strijdige voorschriften van dit Wetboek.
Verworven rechten, en eveneens privileges, door de Apostolische Stoel tot op heden hetzij aan fysieke personen hetzij aan rechtspersonen verleend, die in gebruik zijn en niet herroepen, blijven onverminderd bestaan, tenzij ze door de canones van dit Wetboek uitdrukkelijk herroepen worden.
§ 1 De tot op heden geldende hetzij universele hetzij particuliere gewoonten tegen de voorschriften van deze canones, die door de canones zelf van dit Wetboek afgekeurd worden, zijn totaal afgeschaft en het herleven ervan in de toekomst mag niet toegestaan worden; ook de overige dienen als afgeschaft beschouwd te worden, tenzij door het Wetboek uitdrukkelijk iets anders voorzien wordt, of tenzij ze sinds honderd jaar of sinds onheuglijke tijden bestaan; deze kunnen geduld worden als ze naar het oordeel van de Ordinaris, naar gelang van plaatselijke en persoonlijke omstandigheden, niet verwijderd kunnen worden.

§ 2 Tot op heden geldende gewoonten buiten het recht, hetzij universele hetzij particuliere, worden gehandhaafd.

§ 1 Bij van kracht worden van dit Wetboek worden opgeheven:

 1. het Wetboek
  Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917)
  , afgekondigd in 1917;
 2. ook andere wetten, hetzij universele hetzij particuliere, in strijd met de voorschriften van dit Wetboek, tenzij ten aanzien van particuliere uitdrukkelijk iets anders voorzien wordt;
 3. alle strafwetten, hetzij universele hetzij particuliere door de Apostolische Stoel uitgevaardigd, tenzij ze in dit Wetboek zelf opgenomen worden;
 4. ook de overige universele disciplinaire wetten die een materie betreffen die door dit Wetboek volledig opnieuw geregeld wordt.

§ 2. De canones van dit Wetboek moeten, in zover deze oud recht weergeven, op hun waarde geschat worden, rekening houdend ook met de canonieke traditie.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test