• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Instructies, die namelijk de voorschriften van wetten verklaren en de wijzen die bij de uitvoering ervan in acht genomen moeten worden, ontwikkelen en bepalen, worden gegeven ten gebruike van hen wier taak het is te zorgen dat de wetten ten uitvoer gebracht worden, en verplichten hen bij de uitvoering van de wetten; ze worden wettig uitgevaardigd door hen die uitvoerende macht bezitten, binnen de grenzen van hun bevoegdheid.
§ 2 De bepalingen van instructies doen niets af aan wetten en als er zijn die niet met de voorschriften van wetten in overeenstemming gebracht kunnen worden, missen deze alle kracht.
§ 3 Instructies houden op van kracht te zijn niet slechts door expliciete of impliciete herroeping door de bevoegde overheid die ze heeft uitgevaardigd of door haar hogere overheid, maar ook door het wegvallen van de wet voor de verklaring of de uitvoering waarvan ze gegeven zijn.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test