• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Bisschoppencollege, waarvan het hoofd de Paus is en waarvan de leden de Bisschoppen zijn krachtens hun sacramentele wijding en de hiƫrarchische gemeenschap met het hoofd en de leden van het College, en waarin het apostolisch corps bestendig voortduurt, is, samen met zijn hoofd en nooit zonder dit hoofd, ook subject van de hoogste en volledige macht over de gehele Kerk.
§ 1 De macht over de gehele Kerk oefent het Bisschoppencollege op plechtige wijze uit in een Oecumenisch Concilie.

§ 2 Dezelfde macht oefent het uit door het verenigd handelen van de over de wereld verspreide Bisschoppen, dat als zodanig door de Paus in gang gezet of vrij aanvaard is, zodat een echte collegiale handeling tot stand kom.

§ 3 Het komt de Paus toe om volgens de noden van de Kerk de wijzen uit te kiezen en te bevorderen, waarop het Bisschoppencollege zijn taak betreffende de Kerk als geheel collegiaal uitoefent.

§ 1 Alleen aan de Paus komt het toe een Oecumenisch Concilie bijeen te roepen, dit persoonlijk of door anderen voor te zitten, alsook het Concilie te verplaatsen, op te schorten of te ontbinden, en de decreten ervan goed te keuren.

§ 2 Ook is het de taak van de Paus de in het Concilie te behandelen zaken te bepalen en het in acht te nemen reglement vast te stellen; aan de door de Paus voorgelegde onderwerpen kunnen de Concilievaders andere toevoegen, die door de Paus goedgekeurd moeten worden.

§ 1 Het is het recht en de plicht van alle en alleen de Bisschoppen die lid zijn van het Bisschoppencollege, met beslissende stem aan een Oecumenisch Concilie deel te nemen.

§ 2 Naar een Oecumenisch Concilie kunnen bovendien enkele anderen die niet met de bisschoppelijke waardigheid bekleed zijn, geroepen worden door het hoogste gezag van de Kerk, waaraan het toekomt hun aandeel in het Concilie te bepalen.

Als het gebeurt dat de Apostolische Stoel gedurende de viering van een Oecumenisch Concilie vacant wordt, wordt dit van rechtswege onderbroken, totdat de nieuwe Paus de voortzetting ervan verordend of het ontbonden heeft.
§ 1 Decreten van een Oecumenisch Concilie hebben geen kracht van verplichting tenzij deze samen met de Concilievaders door de Paus goedgekeurd zijn, door deze laatste bevestigd en in zijn opdracht afgekondigd.

§ 2 Dezelfde bevestiging en afkondiging is, willen zij kracht van verplichting hebben, nodig voor decreten die het Bisschoppencollege uitvaardigt, wanneer dit een collegiale handeling in de eigenlijke zin stelt op een andere door de Paus ingeleide en vrij aanvaarde wijze.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test