• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Clerici zijn op een bijzondere wijze gehouden om in hun levenswandel de heiligheid na te streven, omdat zij, in het ontvangen van de wijding op een nieuwe titel aan God gewijd, de uitdelers van Gods geheimen zijn ten dienste van Zijn volk.

§ 2 Om deze volmaaktheid te kunnen bereiken:

  1. dienen zij vooral de plichten van de pastorale bediening trouw en onvermoeibaar te vervullen;
  2. dienen zij aan de tweevoudige tafel van de heilige Schrift en de Eucharistie hun geestelijk leven te voeden; derhalve worden de priesters dringend uitgenodigd dagelijks het eucharistisch Offer op te dragen, de diakens evenwel om dagelijks aan het opdragen van dit Offer deel te nemen;
  3. zijn de priesters en de diakens die aspirant zijn voor het priesterschap aan de verplichting gehouden dagelijks de liturgie der getijden te voltrekken volgens de eigen en goedgekeurde liturgische boeken; de permanente diakens evenwel dienen deze te voltrekken voor het gedeelte dat door de bisschoppenconferentie bepaald is;
  4. zijn zij eveneens gehouden zich vrij te maken voor dagen van geestelijke inkeer, volgens de voorschriften van het particulier recht;
  5. worden zij opgeroepen om zich regelmatig toe te leggen op het inwendig gebed, vaak tot het Boetesacrament te naderen, de Maagd en Moeder Gods met een bijzondere eerbied te vereren en van andere algemene en bijzondere middelen tot heiliging gebruik te maken.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test