• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De vereisten volgens de canones 1291-1294, waaraan ook de statuten van rechtspersonen aangepast moeten worden, moeten in acht genomen worden niet alleen bij vervreemding, maar bij elke transactie waardoor de vermogenspositie van de rechtspersoon slechter kan worden.

Alinea's in de marge van alinea 1295

§ 1 Tenzij het tegendeel vaststaat, worden bijdragen, geschonken aan Oversten of bestuurders van gelijk welke kerkelijke rechtspersoon, ook een private, gepresumeerd geschonken te zijn aan de rechtspersoon zelf.

§ 2 Bijdragen waarover in § 1, kunnen niet geweigerd worden tenzij om een goede reden en, bij zaken van groter belang, met verlof van de Ordinaris als het gaat om een publieke rechtspersoon; het verlof van dezelfde Ordinaris is vereist voor de aanvaarding van bijdragen die bezwaard worden met een belastende modaliteit of met een voorwaarde, onverminderd het voorschrift van can. 1295.

§ 3 Bijdragen door de gelovigen geschonken voor een bepaald doel, kunnen alleen tot dit doel bestemd worden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test