• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Opdat een Bisschop tot de toediening van een wijding die hij op grond van eigen recht verricht, kan overgaan, moet voor hem vaststaan dat de documenten waarover in can. 1050 voorhanden zijn, alsook dat, na het volgens het recht gedane onderzoek, de geschiktheid van de kandidaat op grond van positieve argumenten bewezen is.

§ 2 Opdat een Bisschop tot de toediening van de wijding overgaat aan iemand die onderdaan is van een ander, is het voldoende dat de machtigingsbrief vermeldt dat deze documenten voorhanden zijn, dat het onderzoek volgens het recht uitgevoerd is en dat de geschiktheid van de kandidaat vaststaat; als de wijdeling lid is van een religieus instituut of sociëteit van apostolisch leven, moet deze brief bovendien het getuigenis bevatten dat hij definitief opgenomen is in het instituut of de sociëteit en dat hij onderdaan is van de Overste van wie de brief uitgaat.

§ 3 Indien, niettegenstaande dit alles, de Bisschop om zekere redenen twijfelt of de kandidaat geschikt is voor het ontvangen van de wijdingen, mag hij hem niet wijden.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test