• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
§ 1 Het presbyteraat mag niet toegediend worden tenzij aan hen die hun vijfentwintigste levensjaar voltooid hebben en die over voldoende rijpheid beschikken, bovendien met inachtneming van een tussenperiode van ten minste zes maanden tussen het diaconaat en het presbyteraat; wie voor het presbyteraat bestemd zijn, mogen alleen na het voltooien van hun drieëntwintigste levensjaar tot de Wijding van het diaconaat toegelaten worden.
§ 2 Een kandidaat voor het permanent diaconaat die niet gehuwd is, mag niet toegelaten worden tot dit diaconaat, tenzij nadat hij ten minste zijn vijfentwintigste levensjaar voltooid heeft; hij die door een huwelijk gebonden is, niet tenzij na het voltooien van ten minste zijn vijfendertigste levensjaar en met toestemming van zijn echtgenote.
§ 3 De bisschoppenconferenties mogen een norm vaststellen waardoor een hogere leeftijd voor het presbyteraat en het permanent diaconaat vereist wordt.
§ 4 Een dispensatie van meer dan één jaar in de vereiste leeftijd volgens §§1 en 2, is voorbehouden aan de Apostolische Stoel.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 20 mei 2022

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test