• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Ten tweede dient erkent te worden dat de heropleving van spirituele en pastorale krachten in de loop van deze jaren niet altijd de verlangde groei en ontwikkeling heeft voortgebracht. In feite moet men vaststellen dat in enkele kerkelijke gemeenschappen, na een periode van ijver en initiatieven, een tijd van verzwakking van de opdracht is ontstaan, een situatie van vermoeidheid, soms een quasi inertie, en ook weerstand en tegenspraak tussen de leer van het Concilie en verschillende begrippen die geformuleerd werden in naam van het Concilie maar die in werkelijkheid tegengesteld waren aan de geest en de letter van het Concilie. Ook om die reden werd in 1987 de gewone Bisschoppensynode gewijd aan het thema van de roeping en de zending van de leken in de Kerk en de wereld. Dit feit leert ons dat de schitterende bladzijden die het Concilie wijdt aan de leken nog niet voldoende zijn vertaald en gerealiseerd geworden in het bewustzijn van de katholieken en in de pastorale praktijk. Enerzijds bestaat er nog de neiging om de Kerk éénzijdig te identificeren met de hiërarchie en vergeet men de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, de gemeenschappelijke zending van het Volk van God, dat wij allen zijn in Christus. Anderzijds blijft ook de neiging aanwezig om het Volk van God op te vatten –zoals ik reeds zei – als een louter sociologisch of politiek idee, terwijl men de nieuwheid en de specificiteit vergeet van dit volk, dat enkel volk wordt in gemeenschap met Christus.

Document

Naam: BIJ DE OPENING VAN HET PASTORAAL CONGRES VAN HET BISDOM ROME OVER HET THEMA: “HET TOEBEHOREN TOT DE KERK EN DE PASTORALE MEDEVERANTWOORDELIJKHEID” (FRAGMENTEN)
In de Basiliek van St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 26 mei 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling uit het Italiaans: drs. J. Vijgen, alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test