• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN PAUS PAULUS VI EN PATRIARCH ATHENAGORAS I

De Paus heeft, bij de tweede ontmoeting op maandag 6 januari 1964, aan de Patriarch een gouden kelk en pateen aangeboden, daarmede de eucharistische eenheid symboliserend, welke tussen de Katholieke Kerk en de Orthodoxe steeds heeft bestaan. De Paus ontving van de Patriarch een icoon, bezet met diamanten en robijnen, alsmede een gouden ketting met borstkruis. Aan het einde van de ontmoeting gaven ze de volgende verklaring uit.

Paus Paulus VI ontmoet de Patriarch van Constantinopel Athenagoras I te Jeruzalem Aan het slot van hun ontmoeting in Jeruzalem hebben de H. Vader, Paus Paulus VI en de oecumenisch patriarch Athenagoras, met instemming van zijn H. Synode, samen de grote betekenis erkend van deze gebeurtenis en hebben zij dank gebracht aan de Almachtige God, Vader, Zoon en H. Geest, die hun stappen hebben geleid naar het H. Land, waar ons aller Verlosser, Christus onze Heer, leefde, leerde, stierf, weer verrees en ten hemel opsteeg, vanwaar hij de H. Geest zond naar Zijn jonge Kerk.

Deze ontmoeting kan niet anders worden gezien dan als een broederlijk gebaar, ingegeven door de liefde van Christus, Die aan Zijn leerlingen het hoogste bevel gaf elkaar te beminnen, beledigingen te vergeven tot zeventig maal zeven maal toe en onderling één te zijn.

De twee pelgrims, met hun ogen op Christus gericht, voorbeeld en met de Vader bewerker van eenheid en vrede, bidden God, dat deze ontmoeting het teken en het voorspel mag zijn van dingen die gaan komen tot de glorie van God, en tot de verlichting van alle mensen, die in Hem geloven. Na zovele eeuwen van stilzwijgen zijn zij thans samen gekomen in het verlangen Gods wil te volbrengen en de eeuwenoude waarheid van het evangelie, welke aan de Kerk is toevertrouwd, te verkondigen.

Deze gemeenschappelijke gevoelens worden getoond aan alle leden van hun respectieve hierarchieën en aan alle gelovigen, opdat ook zij mogen deel hebben daaraan en God opnieuw mogen bidden, dat de waarheid van de ene en enige Kerk van Christus en Zijn Evangelie, het licht en de redding van de wereld, met steeds grotere helderheid moge schijnen voor de ogen van alle Christenen.

Document

Naam: GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN PAUS PAULUS VI EN PATRIARCH ATHENAGORAS I
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I
Datum: 6 januari 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 5-6, 148-149
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test