• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

HET PELGRIMSKRUIS BRENGT DE BOODSCHAP VAN CHRISTUS NAAR ALLE JONGEREN
Na de Palmzondagviering, waarbij het WJD-kruis aan jongeren uit Madrid werd overgedragen

Geliefde broeders en zusters,

Gisteren, 4 april, was de IVe Dag die de UNO ingesteld heeft voor het probleem van de persoonsmijnen. Tien jaar na het ingang treden van de Conventie voor het verbod van deze projectielen, en na de recente opening voor het ondertekenen van de Conventie voor het verbod van landmijnen, wens ik de landen aan te moedigen die deze belangrijke instrumenten van het internationaal humanitair recht nog niet ondertekend hebben, waaraan de Heilige Stoel altijd haar steun betuigd heeft. Ik druk tevens mijn steun uit ten overstaan van iedere maatregel die de noodzakelijk hulp waarborgt aan de slachtoffers van deze vernietigende wapens.

Ik zou ook met grote smart willen herinneren aan onze Afrikaanse broeders en zusters die enkele dagen geleden de dood vonden in de Middellandse Zee toen zij Europa wilden bereiken. Wij kunnen niet berusten in dergelijke tragedies, die zich helaas blijven herhalen! De dimensies van dit fenomeen maken een gecoördineerde strategie tussen de Europese Unie en de Afrikaanse landen steeds noodzakelijker, evenals gepaste maatregelen van humanitaire aard om te vermijden dat deze uitwijkelingen hun toevlucht nemen tot handelaars zonder scrupules. Samen met ons gebed voor de slachtoffers opdat de Heer hen in Zijn vrede zou opnemen, zou ik willen opmerken dat dit probleem, dat door de wereldcrisis groter geworden is, slechts zal opgelost worden wanneer de Afrikaanse volken zich met hulp van de internationale gemeenschap zullen kunnen losmaken van ellende en oorlog.
Ik richt nu een bijzondere groet tot de 150 afgevaardigden – bisschoppen, priesters en leken – die deze dagen deelgenomen hebben aan de internationale ontmoeting rond de Wereld Jongeren Dagen, georganiseerd door de Pauselijke Raad voor de Leken. Daarmee begint de voorbereiding van de volgende wereldbijeenkomst van jongeren die zal plaatshebben in augustus 2011 in Madrid en waaraan ik reeds het thema gegeven heb: “Geworteld en gebouwd in Christus, steunend op het geloof” (Kol. 2, 7).

Traditiegetrouw zullen jonge Australiërs binnenkort het “pelgrimskruis”, het kruis van de Wereld Jongeren Dagen, overhandigen aan jonge Spanjaaarden, dat aan alle jongeren van deze aarde de boodschap brengt van Christus’ liefde. Dit “overgaan naar een andere getuige” heeft een hoogst symbolische waarde: wij drukken ten overstaan van God onze immense dankbaarheid uit voor de gaven die wij kregen op de grote ontmoeting in Sydney en die Hij ons zal willen geven in Madrid.

Morgen zal het kruis, vergezeld van de icoon van de Heilige Maagd, naar de Spaanse hoofdstad vertrekken en daar aanwezig zijn in de grote processie van Goede Vrijdag. Vervolgens zal een lange pelgrimstocht beginnen langs de Spaanse bisdommen, om in 2011 aan te komen in Madrid. Moge dit kruis en de icoon van Maria voor iedereen een teken zijn van de onoverwinnelijke liefde van Christus en Zijn Moeder, die ook de onze is!

Document

Naam: HET PELGRIMSKRUIS BRENGT DE BOODSCHAP VAN CHRISTUS NAAR ALLE JONGEREN
Na de Palmzondagviering, waarbij het WJD-kruis aan jongeren uit Madrid werd overgedragen
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 april 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Christi Sorores; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test