• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

INZICHT - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

Deze zondag wil ik bij de overweging stilstaan bij de tweede gave van de Heilige Geest: Inzicht. We weten maar al te goed dat het geloof is verbonden met meest verborgen deel van het mysterie; maar het is ook zoeken met de wens om de geeopenbaarde waarheid steeds beter te leren kennen.

Nu, deze innerlijke drang komt tot ons door de Heilige Geest, die, door het geloof, ons juist die speciale genade van inzicht geeft en, zoals het feitelijk is, de intuïtie van de goddelijke waarheid.

Het woord "verstand" komt van het Latijn "intus lege", wat betekent: "om in te lezen", om binnen te treden, om diepgaand te begrijpen. De gave van de Heilige Geest "doorgrondt zelfs de diepste geheimen van God." (1 Kor. 2, 10), aan de gelovige schenkt het een glinstering van de mogelijkheid om zo diep door te dringen, het opent het hart voor een vreugdevol doordringen in het verstaan van het liefdevolle plan van God.

Weer is de ervaring van de leerlingen op de weg naar Emmaus vernieuwd; wanneer ze door het breken van het brood de Verrezen Heer hebben herkend, zeggen ze tot elkaar: "Brande ons hart niet, terwijl Hij met ons sprak en de manier waarop Hij ons uitleg gaf de Heilige Schrift?" (Lc. 24, 32).

Deze bovennatuurlijke kennis is niet alleen gegeven aan personen, maar ook aan de gemeenschap: aan de herders die, als opvolgers van de Apostelen, de erfgenamen zijn van de bijzondere belofte die aan hen is gedaan door Christus Vgl. Joh. 14, 26 Vgl. Joh. 16, 13 en aan de gelovigen die, dankzij de "ingeving" van de Geest Vgl. 1 Joh. 2, 20.27 de speciale "gave van het geloof" ("sensus fidei") bezit, dat hen leid in het maken van concrete keuzes.

Het licht van de Geest geeft een steeds duidelijker en indringender inzicht van het menselijke, omdat het inzicht van het goddelijke steeds zuiverder wordt door de inwerking van de Geest. Door dit alles ziet men beter de vele tekenen die God heeft geschreven in de schepping. Daarmee wordt niet alleen aardse dimensie ingezien waarop de gebeurtenissen van de menselijke historie is opgebouwd. Men kan zelfs op een profetische wijze de huidige en toekomstige tekenen interpreteren: tekenen van de tijd, tekenen van God!

Dierbare gelovigen, laat ons terugkeren naar de Heilige Geest met de woorden van de liturgie:

"Kom Heilige Geest, kom! En vanuit de hemelse woning doorlicht ons met Uw goddelijk licht!". Sequentie van Pinksteren

Laat ons Hem aanroepen door de voorspraak van de Allerheiligste Maria, de luisterende Maagd, die in het licht van de Geest onophoudelijk in staat was de diepe betekenis van de mysteries, die de Almachtige in haar bewerkte, te verstaan. Vgl. Lc. 2, 19.51 . Het overwegen van de wonderen van God is ook voor een bron van onuitputtelijke vreugde:

"Mijn ziel prijst hoog de Heer
en mijn ziel leeft op van vreugde in God Mijn Redder."
Vgl. Lc. 1, 46v. .
Zie ook:

Oecumene

Document

Naam: INZICHT - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 16 april 1989
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 14 juni 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test