• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

WIJSHEID - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

Met het oog op het Hoogfeest van Pinksteren, waarnaar ons de Paastijd leidt, willen we samen nadenken over de zeven gaven van de Heilige Geest, die de traditie van de Kerk altijd heeft voorgehouden, gebaseerd op de befaamde tekst van Jesaja die gaat over "De Geest van de Heer." Vgl. Jes. 11, 1-2

De eerste en grootste gave is wijsheid, dat is als een licht dat we van boven ontvangen; het een speciaal deelhebben aan het mysterievolle en hoge kennis dat God heeft van Zichzelf. Feitelijk, zo lezen we in de Heilige Schrift:

" Ik heb derhalve gebeden
en er werd mij inzicht gegeven.
Ik heb gesmeekt
en de geest van wijsheid kwam tot mij.
Ik schatte haar hoger dan skepters en tronen
en ik beschouwde rijkdom als niets
in vergelijking met haar.
(Wijsh. 7, 7-8).
Deze hogere kennis is de bron van een nieuwe gewaarwording, een kennis ons door dienstbaarheid verkregen, op een wijze waarbij de ziel in staat is om te zeggen wat goddelijke zaken zijn en ze te ervaren. Sint Thomas spreekt juist over een "smaak van God hebben." H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. II-II, q. 45, a. 2 ad 1, waardoor de ware wijze persoon niet eenvoudig weg de dingen van God kent, maar deze ervaart en beleefd.
Deze gewaarworden van de wijsheid geeft ons voorts een speciale mogelijkheid om menselijke zaken te beoordelen naar God's standaard, in het licht van God. Verlicht door deze gave is de Christen in staat om de realiteit van de wereld te zien; niemand is beter in staat de authentieke waarden van de schepping te waarderen, dan wanneer hij ze beziet door de ogen van God. Een fascinerend voorbeeld van dit superieure verstaan van de "taal van de schepping" vinden we in het "Lied van de Schepping" van St. Franciscus van Assisi.
Door deze gave is het hele leven van de individuele Christen, met al zijn gebeurtenissen, hoop, plannen en verworvenheden, gevangen in de adem van de Geest, dat het bijstaat met Licht "van de hoge" dat neerdaalt op vele uitverkoren zielen van deze tijd en vandaag wil ik speciaal de H. Clelia Barbieri Op deze dag heeft Paus Johannes Paulus II haar heilig verklaard, red. en lichtend voorbeeld noemen als een vrouw die de weelde van een dergelijke wijsheid bezat, zelfs op haar jonge leeftijd.

In al deze zielen werden de "grote dingen" die de Geest aan Maria heeft gedaan, herhaald. Moge Zij, die de gelovige traditie vereerd als "Sedes sapientiae" / "Zetel van Wijsheid", ons leiden tot een innerlijk gevoel van de goddelijke dingen.

Zie ook:
Pinksteren

Document

Naam: WIJSHEID - GAVE VAN DE HEILIGE GEEST
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Angelus/Regina Caeli
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 9 april 1989
Copyrights: © 2004, Stg. InterKerk, Poeldijk
Bron: www.vatican.va
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test