• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Tweede tekst: Romeinen 12, 1
De tweede tekst waarover ik vandaag zou willen spreken staat in het eerste vers van hoofdstuk twaalf van de Brief aan de Romeinen. We hebben hem zojuist gehoord en ik herhaal hem hier nog eens: "En nu, broeders, smeek ik u bij Gods erbarming: bied uzelf (letterlijk: uw lichamen) aan God aan, als een levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past" (Rom. 12, 1). In deze woorden treffen we een schijnbare paradox aan: terwijl het offer normaal gesproken de dood eist van het slachtoffer, spreekt Paulus er over met betrekking tot het leven van de christen. De uitdrukking "uw lichamen aanbieden" krijgt, gezien het feit dat ze gevolgd wordt door het begrip "offer", de nuancering "ten offer geven, offeren". De uitdrukking "uw lichamen offeren", heeft betrekking op de hele persoon; inderdaad nodigt hij in Rom. 6, 13 uit "uzelf aan God aan te bieden" (Rom. 6, 13). De expliciete verwijzing naar de fysieke dimensie van de christen gaat overigens gepaard met de uitnodiging om "God te eren in uw lichaam" (1 Kor. 6, 20): het gaat er met andere woorden om God te eren in het meest concrete, alledaagse bestaan, dat in relationele en waarneembare zichtbaarheid bestaat.
Zo'n gedrag wordt door Paulus gekwalificeerd als een "levende, heilige offergave, die Hij kan aanvaarden". Hier komen we precies dat woordje "offer" tegen. In het gewone gebruik maakt deze term deel uit van een sacrale context en dient om het slachten aan te geven van een dier waarvan een deel kan worden verbrand ter ere van de goden en een ander deel door degenen die het aanbieden tijdens een maaltijd kan worden genuttigd. Paulus past het daarentegen toe op het leven van de Christen. Hij kwalificeert dat offer zelfs met gebruikmaking van drie bijvoeglijke naamwoorden.
  • Het eerste – "levend" - drukt een vitaliteit uit.
  • Het tweede – "heilig" - herinnert aan de Paulinische idee van een heiligheid die niet aan plaatsen of objecten is gevonden, maar aan de persoon zelf van de Christenen.
  • Het derde – "die Hij kan aanvaarden" Vert.: letterlijk: aan God aangenaam is – herinnert wellicht aan de veelvuldige Bijbelse uitdrukking van de "geurige gave die de Heer behaagt" Vgl. Lev. 1, 13.17. vv. Vgl. Lev. 23, 18. vv. Vgl. Lev. 26, 31. vv. .
Meteen daarna definieert Paulus deze nieuwe wijze van leven aldus: "Dat is de geestelijke eredienst die bij u past". De commentatoren van de tekst weten goed dat de Griekse uitdrukking (tēn logikēn latreían) niet gemakkelijk te vertalen is. De Latijnse Bijbel vertaalt "rationabile obseqium". Hetzelfde woord "rationabile" kom voor in het eerste Eucharistische Gebed, de Romeinse Canon: daarin wordt gebeden dat God deze offergave moge aanvaarden als "rationabile". De gebruikelijke Italiaanse Vert.: en ook Nederlandse vertaling in "geestelijke eredienst" weer spiegelt niet alle nuanceringen van de Griekse tekst (en ook niet van de Latijnse). In ieder geval gaat het niet om een minder reële ere-dienst of cultus, laat staan om een louter metaforische, maar juist om een concretere en realistischer eredienst – een cultus waarin de mens zelf in zijn totaliteit van een met rede begiftigd wezen, aanbidding wordt en verheerlijking van de levende God.

Document

Naam: DE GEESTELIJKE EREDIENST
17e catechese in de reeks over de H. Apostel Paulus
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiƫntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 7 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Vertaling, alineaverdeling en -nummering: Past. Chr. van Buijtenen, pr.
Bewerkt: 19 oktober 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test