• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het gaat om een doorslaggevend punt, dat ons tot het tweede aspect voert: er bestaat een armoede, een tekort, dat God niet wil en dat moet “bestreden” worden – zoals het thema van de Werelddag voor de Vrede vandaag zegt; armoede die mensen en gezinnen belet om volgens hun waardigheid te leven; armoede die een vergrijp is tegen de rechtvaardigheid en gelijkheid en zo het vreedzaam samenleven bedreigt. Deze negatieve armoede bevat ook vormen van niet-materiële armoede die men ook ontmoet in rijke en gevorderde samenlevingen: uitsluiting, relationele, morele en spirituele ellende Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 2. In mijn Paus Benedictus XVI - Boodschap
Armoede bestrijden, werken aan vrede
Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009
(8 december 2008)
heb ik in het spoor van mijn voorgangers, nogmaals het complexe fenomeen van de mondialisering zorgvuldig willen ontleden, om het verband ervan met armoede op grote schaal te evalueren. Ten overstaan van plagen zoals pandemieën Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 4, armoede van kinderen Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 5 en de voedselcrisis Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 7, moest ik helaas opnieuw de onaanvaardbare wapenwedloop aanklagen. Enerzijds viert men de Verenigde Naties
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10 december 1948)
en anderzijds verhoogt men de militaire uitgaven, waardoor het Verenigde Naties
Handvest van de Verenigde Naties (10 januari 1946)
- dat oproept tot beperking ervan tot het minimum Vgl. Verenigde Naties, Handvest van de Verenigde Naties (10 jan 1946), 26 - zelf verkracht wordt. Bovendien elimineert mondialisering bepaalde obstakels, maar zij kan er nieuwe opwerpen Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 8, het is dus noodzakelijk dat de internationale gemeenschap en elke Staat afzonderlijk altijd waakzaam blijven; zij mogen nooit de waakzaamheid verminderen door het gevaar voor conflicten en dienen zich zelfs te engageren voor een hoog niveau van solidariteit. De huidige economische wereldcrisis moet in die zin ook gezien worden als een proefbank: zijn wij bereid ze in haar complexiteit te lezen als een uitdaging voor de toekomst en niet alleen als een noodgeval waarop moet gereageerd worden bij ademnood? Zijn wij bereid om samen het overheersende ontwikkelingsmodel grondig te herzien en het weloverwogen en scherpzinnig te verbeteren? Dat is wat de ecologische gezondheidstoestand van de planeet vereist en de culturele en morele crisis in het bijzonder – waarvan de symptomen reeds lang zichtbaar zijn in elk deel van de wereld -, meer nog dan de onmiddellijke financiële moeilijkheden.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD EN DE 42E WERELDDAG VOOR DE VREDE
Sint Pietersbasiliek, Rome
Soort: Paus Benedictus XVI - Homilie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Edtrice Vaticana
Vert: Christi Sorores. Alineanummering en -verdeling: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test