• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Daarom, nu wij het Goddelijk Moederschap van de Allerheiligste Maagd vieren, wijst de Kerk op deze Werelddag voor de Vrede – die meer dan 40 jaar oud is – iedereen Jezus Christus aan als Prins van de Vrede. Volgens de traditie waarmee de Dienaar Gods, paus Paulus VI, begon, heb ik voor deze gelegenheid een Paus Benedictus XVI - Boodschap
Armoede bestrijden, werken aan vrede
Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009
(8 december 2008)
geschreven, met als thema: “armoede bestrijden, vrede opbouwen”. Op die manier verlang ik nogmaals in dialoog te treden met de verantwoordelijken der naties en internationale organisaties door hen de bijdrage van de katholieke Kerk aan te bieden voor de bevordering van een wereldorde die de mens waardig is.

Bij de aanvang van een nieuw jaar, is het juist mijn bedoeling iedereen uit te nodigen, leiders en gewone burgers, niet ontmoedigd te geraken bij moeilijkheden en mislukking, maar hun engagement te vernieuwen.

De tweede helft van 2008 heeft een economische crisis met grote proporties aan het licht gebracht. Zo een crisis moet in de diepte gelezen worden, als een ernstig symptoom dat vraagt dat men de oorzaken zou aanpakken. Het volstaat niet, zoals Jezus zou zeggen, om oude kleren met nieuwe stof te herstellen Vgl. Mc. 2, 21 . De armen op de eerste plaats zetten, betekent op een beslissende manier overgaan tot die globale solidariteit die Johannes Paulus II noodzakelijk vond, in overleg met de markt en de burgerlijke samenleving Vgl. Paus Benedictus XVI, Boodschap, Boodschap bij gelegenheid van Wereld Vrede Dag 2009, Armoede bestrijden, werken aan vrede (8 dec 2008), 13, in voortdurend respect voor het recht en altijd met het algemeen welzijn voor ogen.

Document

Naam: HOOGFEEST VAN MARIA, MOEDER VAN GOD EN DE 42E WERELDDAG VOOR DE VREDE
Soort: Paus Benedictus XVI - Angelus/Regina Caeli
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 1 januari 2009
Copyrights: © 2009, Libreria Editrice Vaticana
Alineanummering en -indeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test