• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN ATHENAGORAS I, DE ORTHODOXE PATRIARCH VAN CONSTANTINOPEL, BIJ GELEGENHEID VAN HET PAASFEEST

Deze brief wordt U ter hand gesteld door Onze beminde broeder Mgr. Joseph Marie Martin, Aartsbisschop van Rouen die in gezelschap van Onze dierbare zonen Mgr. Willebrands en Pater Duprey een bezoek brengt aan Constantinopel. Wij willen hiermede nogmaals tot uitdrukking brengen hoe dierbaar en levend de herinnering aan onze ontmoeting in Jeruzalem in Onze geest is en hoezeer Wij er van overtuigd zijn dat dit het beginpunt geweest is van een nieuw tijdperk in de betrekkingen tussen de Heilige Stoel en het Oecumenisch Patriarchaat.

Dit bezoek wil een hernieuwing zijn van de vredeskus die tussen ons werd uitgewisseld op de Olijfberg en een verzekering van Ons gebed voor Uw persoon, Uw geestelijkheid en Uw gelovigen. Het zou Ons zeer verheugen wanneer door dit bezoek de banden die tussen ons reeds gelegd zijn, in de toekomst nog nauwer zullen worden aangehaald.

In deze dagen, waarin gij het lichtbrengende en glorierijke Paasfeest gaat vieren, bidden Wij tot onze gezamenlijke, enige Heer dat Zijn overwinning op de zonde en de dood in u een steeds levendiger hoop moge bewerken opdat gij in uw harten de vreugde moogt ervaren die Hij ons is komen brengen en die ons door niets kan ontnomen worden, want onze hoop kan niet bedrogen worden.

Moge de Verrezen Christus, door wiens dood onze verzoening met de Vader tot stand gebracht is, onze inspiratie zijn bij onze pogingen tot herstel van de eenheid tussen allen die door Hem zijn vrijgekocht en die geloven in Zijn naam.

Van deze gevoelens vervuld vragen Wij de Vader van het licht aan Uwe Heiligheid, aan de leden van Uw heilige synode, aan Uw geestelijkheid en Uw gelovigen de overvloed van Zijn genade te schenken.

Wij verzekeren U nogmaals, beminde broeder, van Onze diepe genegenheid in de Heer.

Vaticaan, 18 april 1964

Paus Paulus VI

Document

Naam: AAN ATHENAGORAS I, DE ORTHODOXE PATRIARCH VAN CONSTANTINOPEL, BIJ GELEGENHEID VAN HET PAASFEEST
Soort: H. Paus Paulus VI - Brief
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 18 april 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. nr. 24, 655
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test