• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
En inderdaad, dit nieuwe College, dat in 1942 de naam van Pauselijk Athenaeum Angelicum heeft ontvangen, beoogt en streeft er niet anders als vroeger naar om getrouw te blijven aan de princiepen en de leermethode van de H. Thomas, welke de Pausen altijd hebben aanbevolen, vooral na de Encycliek 'Paus Leo XIII - Encycliek
Aeterni Patris
Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen
(4 augustus 1879)
' Paus Leo XIII, Encycliek, Ter herstel van de christelijke wijsbegeerte naar de geest van Sint-Thomas van Aquino in de katholieke scholen, Aeterni Patris (4 aug 1879), 57. waar de Paus aan de Leraren van de scholen der Kerk zijn gevoelens aldus bekend maakt: "dat niets ons belangrijker voorkomt en wij niets méér wensen, dan dat gij allen de zuivere wateren van wijsheid, die uit de aldoor springende en overrijke bronader van de engelachtige leraar opwellen, in brede overvloed aan de leergierige jeugd te drinken geeft." van Onze Voorganger Leo XIII onsterfelijker gedachtenis en welke het Kerkelijk Wetboek met name heeft voorgeschreven Wetboek, Codex Iuris Canonici (1917) (27 mei 1917), 1366. § 2; Onze Voorganger Pius XI zaliger gedachtenis heeft dan ook over dit College het volgende verzekerd: 'Men zou kunnen zeggen dat Thomas daar als het ware zijn eigen huis bewoont'. Paus Pius XI, Encycliek, Over Sint Thomas van Aquino, Studiorum Ducem (29 sept 1923). A.A.S. XV, 1923, p. 324

Document

Naam: DOMINICANUS ORDO
waardoor aan het Pauselijk Athenaeum Angelicum de eretitel wordt verleend van Pauselijke Universiteit van de H. Thomas van Aquino in Rome
Soort: H. Paus Johannes XXIII - Motu Proprio
Auteur: H. Paus Johannes XXIII
Datum: 7 maart 1963
Copyrights: © 1963, Katholiek Archief, 18e jrg. pag. 563-568
Bewerkt: 9 januari 2020

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test