• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Om deze taak goed te vervullen, vond de Heilige Congregatie voor de geestelijkheid het nodig grondig het vraagstuk te bestuderen van de voortgezette vorming van de geestelijkheid, vooral de jongeren, om beter de bepalingen in praktijk te brengen die het Tweede Vaticaans Concilie hierover heeft uitgevaardigd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het herderlijk ambt van de bisschoppen in de Kerk, Christus Dominus (28 okt 1965), 16 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 19 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 22

Daartoe is aan de bisschoppenconferenties een uitgebreide vragenlijst toegestuurd, om een levendige en duidelijke indruk te krijgen zowel van de echte en eigenlijke kwesties die overal ter wereld uit deze voortgezette opleiding voortvloeien, als van de resultaten van de tot nu toe gedane experimenten. Nadat alle antwoorden rijpelijk waren bestudeerd en overwogen, is een samenvatting ervan voorgelegd aan het oordeel van de voltallige vergadering van de Heilige Congregatie voor de geestelijkheid op 18 oktober 1968. De besluiten van deze vergadering worden hierbij aan de bisschoppenconferenties meegedeeld, ten behoeve van de bisschoppen, afzonderlijk of in groepen, bij het opzetten en regelen van zo'n opleiding en vorming.

Document

Naam: INTER EA
Rondzendbrief over de permanente opleiding en vorming van vooral de jongere clerus
Soort: Congregatie voor de Clerus
Auteur: John Kardinaal Wright
Datum: 4 november 1969
Copyrights: © 1970, Archief van Kerken 25e jrg. nr. 16 pag. 360-371
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test