• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
  1. De Kerk legt er vooral de nadruk op, dat allen de deugd van boetvaardigheid dienen te beoefenen door een voortdurende trouw aan de plichten van staat, door het aanvaarden van de moeilijkheden verbonden aan ons dagelijks werk en aan onze sociale verhoudingen, en door het geduldig verdragen van de beproevingen van het aardse leven met zijn angstige onzekerheid. Duitsland, Zondag van het Gezin 1987, "Draagt elkanders lasten" (18 jan 1987), 34.36.41 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 4
  2. De leden van de Kerk die onder zwakheid, ziekte, armoede en allerlei kwalen gebukt gaan, of "om wille van de gerechtigheid vervolging lijden", worden aangespoord om hun lijden aan dat van Christus te verbinden: aldus zullen zij niet alleen op volmaaktere wijze voldoen aan het gebod van de boetvaardigheid, maar ook voor hun broeders het leven van de genade verkrijgen en voor zichzelf de gelukzaligheid die in het evangelie beloofd is aan hen die lijden. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41
  3. Op een geheel bijzondere wijze moeten aan het gebod van de boetvaardigheid de priesters voldoen, die door hun sacramenteel karakter inniger met Christus verbonden zijn, en degenen die het op zich genomen hebben de evangelische raden na te leven, om volmaakter de zelfverloochening van de Heer na te volgen en gemakkelijker en doeltreffender te streven naar de volmaaktheid van de liefde. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over het leven en dienst van de priester, Presbyterorum Ordinis (7 dec 1965), 12.13.16.17 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 41 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de missie-activiteit van de Kerk, Ad Gentes Divinitus (7 dec 1965), 24 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk, Lumen Gentium (21 nov 1964), 42 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de vernieuwing en aanpassing van het religieuze leven, Perfectae Caritatis (28 okt 1965), 7.12.13.14.25 Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Decreet, Over de priesteropleiding, Optatam Totius Ecclesiae (28 okt 1965), 2.8.9

Document

Naam: PAENITEMINI
Over de hernieuwing van de kerkelijke boetepraktijk
Soort: H. Paus Paulus VI - Apostolische Constitutie
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 17 februari 1966
Copyrights: © 1966, Katholiek Archief 21e jrg p. 907-926
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 19 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test