• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Nu Wij dan zien welk een rijke overvloed van wateren des heils d.i. van hemelse gaven der goddelijke liefde uit het Heilige Hart van onze Verlosser ontspringt en onder de ingeving en werking van de Goddelijke Geest talloze kinderen der Katholieke Kerk doordrenkt, voelen Wij Ons gedrongen, Eerbiedwaardige Broeders, u vaderlijk aan te sporen, met Ons aan God de gever van alle goed de hoogste lof en de innigste dank te brengen de volgende woorden van de Apostel der heidenen herhalend: "Aan Hem, die door de kracht, die in ons werkt, veel meer kan uitrichten dan wat wij bidden of denken, aan Hem zij de glorie in de Kerk en in Christus Jezus te allen tijde, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen" (Ef. 3, 20-21).

Maar nu Wij aan de eeuwige Godheid de verschuldigde dank hebben gebracht, willen Wij U en alle geliefde kinderen der Kerk door deze encycliek aansporen om met meer nauwlettendheid de beginselen te beschouwen uit de H. Schrift, de H. Vaders en uit de leer der godgeleerden, waarop de verering van het Allerheiligst Hart als op een soliede grondslag steunt. Want het is Onze vaste overtuiging, dat wij dan eerst haar onvergelijkelijke verhevenheid en onuitputtelijke rijkdom aan hemelse gaven juist en in haar volle waarde kunnen schatten, wanneer wij in het licht der door God geopenbaarde waarheid het eigenlijke en diepere wezen van deze verering geheel hebben leren kennen en dan slechts de honderdste verjaardag der instelling van het feest van het Allerheiligst Hart van Jezus waardig kunnen vieren, wanneer wij de talloze weldaden, die daaruit zijn voortgekomen vroom overwegen en beschouwen.

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test