• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Bij nieuwbouw, herstel en modernisering moeten de kerken met grote zorg geschikt gemaakt worden voor het vieren van de liturgie in haar ware geest en voor de actieve deelneming van de gelovigen Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 124.
Het hoofdaltaar moet bij voorkeur vrij staan, zodat men er gemakkelijk om heen kan en de viering met het gelaat naar het volk mogelijk is. Binnen de gewijde ruimte moet het altaar werkelijk de centrale plaats innemen, waarop zich vanzelf de aandacht van geheel de gemeente der gelovigen richt. Bij de keuze van materialen voor de bouw van een altaar en de altaarbenodigdheden moet men zich houden aan de voorschriften van het recht.

Verder moet het priesterkoor rondom het altaar voldoende ruimte bieden voor een goede uitvoering van de plechtigheden.

De zitplaats voor de celebrant en de assistenten moet aan het kerkgebouw aangepast en voor de gelovigen goed zichtbaar zijn, zodat blijkt dat de celebrant inderdaad het hoofd is van geheel de gemeente der gelovigen.

Bevindt zich de zitplaats achter het altaar, dan mag hij niet de vorm hebben van een troon, want die komt alleen de bisschop toe.

Er moeten slechts weinig zijaltaren zijn en wanneer de structuur van de kerk dit toelaat, kunnen zij beter in kapellen geplaatst worden, die enigszins van het hoofdgebouw zijn afgescheiden.
Het kruis en de kandelaars die voor de verschillende liturgische plechtigheden op het altaar nodig zijn, kunnen met goedvinden van de plaatselijke ordinarius ook naast het altaar opgesteld worden.
De heilige Eucharistie moet in een degelijk en inbraakvrij tabernakel midden op het hoofdaltaar of op een werkelijk voortreffelijk zijaltaar bewaard worden, maar krachtens een rechtsgeldige gewoonte en in bijzondere gevallen ter goedkeuring van de plaatselijke ordinarius ook op een andere echt nette en goed ingerichte plaats in de kerk.

Mis lezen met het gelaat naar het volk is ook toegestaan, als op het altaar een klein maar geschikt tabernakel staat.

Voor het verkondigen van de lezingen zijn een of meer ambo's gewenst. Zij moeten zo geplaatst worden, dat de assistent voor de gelovigen goed zichtbaar en verstaanbaar is.
De plaatsing van de schola en het orgel moet duidelijk laten uitkomen dat de zangers en de organist deel uitmaken van de verzamelde gemeente der gelovigen en zij moet de uitvoering van hun liturgische taak vergemakkelijken.
Met bijzondere zorg moet de ruimte voor de gelovigen worden ingericht, zodat zij echt met oog en hart aan de plechtigheden kunnen deelnemen. Het is een goed gebruik banken of stoelen voor hen te plaatsen, maar de gewoonte voor bepaalde particuliere personen zitplaatsen te reserveren moet overeenkomstig 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
worden afgekeurd.

Men moet er verder voor zorgen dat de gelovigen de celebrant en de assistenten niet alleen kunnen zien, maar met behulp van de moderne technische middelen ook goed kunnen verstaan.

Bij het bouwen en inrichten van een doopkapel moet men er ijverig voor waken dat de waardigheid van het sacrament van het doopsel duidelijk blijkt en de ruimte geschikt is voor gemeenschappelijke plechtigheden Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 27.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test