• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Stemrecht hebben alle personen genoemd in n. 24, ook een bisschop-coadjutor en een hulpbisschop, tenzij in de uitnodiging uitdrukkelijk anders bepaald is.
Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is een tweederde meerderheid bij geheime stemming vereist.

De notulen van het bevoegde territoriaal gezag, die ter goedkeuring en bekrachtiging aan de Apostolische Stoel moeten worden toegezonden, dienen het volgende te bevatten:

  1. de namen van de deelnemers aan de vergadering,
  2. een verslag van het behandelde,
  3. de uitslag van de stemming over ieder besluit.

Deze notulen moeten, in duplo opgemaakt, ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de conferentie en behoorlijk voorzien van een zegel, worden opgezonden naar de Raad voor de uitvoering van de 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Sacrosanctum Concilium
Over de heilige liturgie
(4 december 1963)
.

Document

Naam: INTER OECUMENICI
Instructie voor de uitvoering van de Constitutie over de heilige Liturgie
Soort: Concilium ter uitvoering van de Constitutie heilige liturgie
Datum: 26 september 1964
Copyrights: © 1964, Katholiek Archief, 19e jrg. p. 1281-1306
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test